Arbetsmiljö

Seminarium 20 februari 2019: Interkulturell kommunikation – att möta andra

Foto: Shutterstock.

den 21 maj 2019

Under det här seminariet berättade Gillis Herlitz om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild.

Relaterat innehåll