Arbetsmiljö

Seminarium: Interkulturell kommunikation – att möta andra

Foto: Shutterstock.

tisdag 21 maj 2019

Under det här seminariet berättade Gillis Herlitz om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild.

Seminarium 20 februari 2019.

Relaterat innehåll