Arbetsmiljö

Seminarium 28 mars 2019: Bättre möten

Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare med inriktning på ledarskap och förändring i komplexa organisationer.

den 28 mars 2019

Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Relaterat innehåll