Arbetsmiljö

Seminarium: Bättre möten

Person med mikrofonheadset framför vit tavla.

torsdag 28 mars 2019

Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Seminariet hölls den 28 mars 2019.

Relaterat innehåll