Arbetsmiljö

Seminarium: Näthat – praktiska tips

Person framför åhörare.

onsdag 6 november 2019

Ulrika Sundling arbetar med informationssäkerhet på Uppsala universitet och har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt som polis med IT-relaterad brottslighet. På ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare gav hon råd om hur man kan hantera arbetsrelaterat hat på nätet.

Seminariet hölls den 6 november 2019.

Relaterat innehåll