Arbetsmiljö

Webbinarium: Presentation av arbetsmaterialet Psykisk hälsa

Fyra personer i studiomiljö under sädningen.

onsdag 19 oktober 2022

Varför det är viktigt att arbeta med psykisk hälsa på arbetsplatsen? Vad främjar psykisk hälsa? Och vad finns det för frisk- respektive riskfaktorer på våra arbetsplatser? Detta avhandlas i Partsrådets nya arbetsmaterial Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete och var även utgångspunkten när några av personerna bakom materialet under ett webbinarium berättade om innehållet och tankarna bakom.

Syftet med Partsrådets arbetsmaterial är att ge skyddskommittéer, chefer och medarbetare inom den statliga sektorn en möjlighet att samtala om psykisk hälsa på ett strukturerat sätt.

Se filmen från webbinariet och läs artikeln som följer nedanför:

Varför ska vi prata om psykisk hälsa?

– Hälsan är det viktigaste kapital vi har på arbetsplatserna. Mår man inte bra på jobbet, då riskerar man ohälsa, säger Anders Kjällman, rådgivare på Arbetsgivarverket och del av styrgruppen för arbetsområdet arbetsmiljö på Partsrådet.

Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman på Seko och också hon en del av styrgruppen, lyfter vikten av att jobba partsgemensamt.

– Materialet vänder sig främst till skyddskommittéer, och det är för att man där ska lägga ribban för hur man för de här samtalen.

Ulrika Melander, leg. psykoterapeut och organisationskonsult på organisationen S:t Lukas, framhåller vikten av att lyfta frågan till en organisatorisk nivå.

­– Titta på hela arbetsgruppen: hur har man det tillsammans? Vi är varandras arbetsmiljö och påverkar varandra otroligt mycket.

Helené Zallin:

– Arbetet med psykisk hälsa ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte något som hängs på när någon mår dåligt. Vi behöver prata om vad det är som leder till psykisk ohälsa, men också vad som gör att vi mår bra.

Glöm inte bort friskfaktorerna

Utöver att fokusera på att förebygga risker bör man på varje arbetsplats identifiera vad som får oss att må bra. Ulrika Melander lyfter 5 olika friskfaktorer som exempel:

  • att ansvar och befogenhet går hand i hand
  • kommunikation och delaktighet
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • tidig upptäckt av ohälsa
  • närhet till sin chef och en närvarande chef.

– Chefsnärvaron kan se väldigt olika ut. Men ledaren behöver visa på målen i arbetet och ha en rimligt stor arbetsgrupp. Studier har visat att också chefer behöver stöd, till exempel i form av coaching, arbetshandledning och kontakt med kollegor, säger Ulrika Melander.

Vad är då en lagom storlek på en arbetsgrupp att leda? Panellisterna lyfter att det är starkt beroende av bland annat uppdragets karaktär, gruppens arbetsbelastning och om det finns spridning geografiskt eller av arbetstidens förläggning.

Psykiskt välmående = ekonomisk vinst och attraktiv arbetsgivare

Ulrika Melander lyfter vinster ur ett arbetsgivarperspektiv:

– Man bli en attraktiv arbetsgivare om medarbetarna mår bra och trivs. Det är också dyrt att ha personer som inte mår bra på jobbet.

Anders Kjällman instämmer:

– Vi har några mervärden i den statliga sektorn. Snittsjuktalen är inte särskilt höga. Detta kan vara en del av marknadsföringen: i den statliga sektorn kan du jobba och orka fram till pensioneringen.

Materialets upplägg och innehåll

Under webbinariet visades det digitala arbetsmaterialet översiktligt. Det är uppdelat i 6 kapitel och innehåller ljudberättelser, filmer, checklistor, samtalsstöd, arbetsblad med mera. Två av kapitlen är processtöd för att kunna konkretisera skyddskommitténs strategiska arbete – med utgångspunkt i SAM-hjulet.

– Vi har samlat ihop mycket som redan finns – både från Partsrådet och andra aktörer – för att kunna jobba med frågorna mer strukturerat ute på arbetsplatserna, säger Anders Kjällman.

Han avslutar webbinariet med ett tips från en norrman – apropå en närvarande chef som friskfaktor och att prata om psykisk hälsa: Husk hvem du har en gjengrodd stig til. Tipset har han burit med sig genom karriären och har andemeningen: fundera som chef över vem du inte har sett eller pratat med på länge.

Relaterat innehåll