Arbetsmiljö

Webbinarium 13 december 2022: Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar

Kuber med huvuden där en vänds och en glödlampa lyser upp

torsdag 22 december 2022

Pandemin skapade förändringar på många arbetsplatser. Vad kan vi lära av detta för att stå bättre rustade vid kommande kriser? Forskare från det pågående projektet Spin-off delade med sig av sina resultat hittills.

Projektet Spin-off har en bred ansats och vill med arbetsplatser i fokus svara på

 • Vad kan vi lära av pandemin?
 • Vad kan vi ta med oss för framtida kriser?

Projektet har gjort en intervjubaserad studie i olika sektorer och organisationer med totalt 63 intervjuer. I webbinariet deltog:

Mattias Elg, professor, institutionen för ekonomi och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Ulrika Harlin, forskare, RISE.

Andreas Wallo, biträdande professorinstitutionen för ekonomi och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Nedan följer en film från webbinariet direkt följd av en artikel på samma ämne.

Pandemin ledde till snabba upp- och nedväxlingar

Forskarna har nyligen publicerat en artikel som fokuserar på improvisation kopplat till pandemin. En central mekanism i detta är att det har skett både snabba nedväxlingar och uppväxlingar, säger Mattias Elg. Snabba nedväxlingar i form av förändring i bemanning, ökade korttidspermitteringar, minskad utbildningsverksamhet och minskat utveckling- och utredningsarbete. Snabba uppväxlingar i form av till exempel skifte till distansarbete, omställning av produktion och tjänster, nya affärsområden, riskanalyser och arbetsmiljöarbete på nya sätt. 

Vad har möjliggjort de här sakerna? Forskarna har identifierat två nyckelfaktorer, en teknisk och en social:

 1. Den digitala tekniken. Mattias Elg frågar sig: om pandemin hade hänt för 10–15 år sedan, hade vi klarat av den på samma sätt?
 2. Välfungerande samverkan. I de fall det har funnits etablerad samverkan har man klarat krisen på ett bättre sätt. Då har samverkan ofta stärkts under krisen. Där det inte funnits en välfungerande samverkan har det blivit tvärtom.

–  Det här talar sitt tydliga språk, vi behöver ha bra former för samverkan i ”normalläget”, säger Mattias Elg.

Förmågor som utmärker en resilient organisation

Forskarna återkommer under webbinariet till resiliens, det vill säga förmåga att hantera olika störningar och förändringar i omgivningen. Vad är det som kännetecknar en resilient organisation? Forskaren Erik Hollnagel har i säkerhetskritiska organisationer identifierat fyra viktiga förmågor, berättar Ulrika Harlin:

 • Förmåga att respondera på osäkerheter och variationer. Att förstå vad som har hänt, vad man behöver göra och fatta beslut. Under pandemin till exempel
  • anpassa arbetet till distans
  • nå ut med information i rätt tid till alla
  • att stötta medarbetare, till exempel i deras oro eller kring digitala lösningar.
 • Förmåga att övervaka helheten
 • Förmåga att lära
 • Förmåga att förutsäga, att ha framförhållning och flexibilitet.

Inspirationsguide utifrån forskningsresultaten

För att nå ut bredare med de resultat som framkommer i Spin-off planerar forskarna att skapa en inspirationsguide där resultaten sammanställs på ett mer lättillgängligt sätt. Den kommer innehålla lärandeexempel och metodstöd för partsgemensamt arbetsmiljö- och förnyelsearbete för att klara av en snabbare förändringstakt och större omställningar. Inspirationsguiden är under uppbyggnad, men tanken är att det ska vara en hemsida där man kan ta del av bland annat kortare artiklar, lästips, reflektionsfrågor, checklistor och analysmodeller för diskussion. Den kommer tas fram i dialog med arbetsplatser som medverkat i projektet, arbetsmarknadens parter och andra aktörer, och Andreas Wallo uppmuntrar alla som har idéer eller önskemål om innehåll eller utformning att höra av sig.

 

Webbinariet sändes den 13 december 2022.

Relaterat innehåll