Arbetsmiljö

Webbinarium: Jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa

Kvinna framför dator som har tagit av sig glasögonen och sluter ögonen

onsdag 15 december 2021

Det behövs mer kunskap om vilka organisatoriska förhållanden som gynnar utformning av hälsobefrämjande och jämställda arbetsplatser i alla typer av verksamheter. Det menar Annika Härenstam, som presenterar sin forskning under ett av Partsrådets webbinarier.

Annika Härenstam är professor emerita i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och verksam vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Nedan följer en film från webbinariet direkt följd av en artikel på samma ämne.

Lågt inflytande och höga krav

Kvinnor har ungefär dubbelt så hög sjukfrånvaro som män, berättar Annika Härenstam, men de största skillnaderna finns inte mellan könen utan mellan olika verksamhetsområden.

– Vi ser större skillnad mellan olika verksamheter än om vi slår ihop dem och tittar på skillnaderna mellan kvinnor och män. Om vi delar upp staten i verksamhetsområden så är det tre gånger så hög sjukfrånvaro i den verksamhetsgren med högst frånvaro som den med lägst.

Förklaringen är dock inte att det arbetar många kvinnor där.

– Män och kvinnor reagerar likartat om de har samma typ av belastning, men de har inte det. Det är fler kvinnor än män som har lågt inflytande men höga krav på sig, har mer emotionell belastning i jobbet och arbetar i organisationer där målen är otydliga.

Olika organisatoriska förutsättningar

Annika Härenstam menar att förklaringen är att olika verksamheter har olika organisatoriska förutsättningar, resurser och stöd.

– Vi brukar normalt sett studera och prata om arbetsplatsen. Det finns massor med forskning på vilken arbetsmiljö som skapar hälsa och vad som är riskarbetsmiljöer. Problemet är att många förutsättningar för god arbetsmiljö på arbetsplatsen är beroende av organisering och styrning på samhälls- sektors- och branschnivå.

Åtgärder på fler nivåer

Annika Härenstam poängterar att vi inte heller är särskilt hjälpta av att veta att det är fler kvinnor än män som drabbas, eftersom arbetsgivare och skyddsombud inte kan inrikta arbetet bara mot kvinnor. I stället säger hon att vi måste jämföra verksamheter med varandra och inte bara ta fasta på individerna.

För att minska könsskillnaderna behövs åtgärder på fler nivåer. Några av de exempel som Annika Härenstams nämner är lagstiftning och tillsyn på samhällsnivå, digitalisering och arbetsmiljökunskap på branschnivå och arbetsdelning och chefskvot på arbetsplatsnivå.

Strategier för en bättre arbetsmiljö

Annika Härenstam avslutar webbinariet med att rekommendera några strategier till skyddsombud och första linjens chefer:

  • Sök kunskap om organisatoriska och sociala faktorer som har betydelse i just de slags jobb du ansvarar för.
  • Se till att verksamhetens krav och utmaningar samt konsekvenserna av obalans mellan mål, krav och resurser beskrivs på ett konkret sätt.
  • Används uppdragsdialog på alla nivåer för att skapa samsyn om mål, befogenheter, avgränsning av uppdraget och prioriteringar vid resursbrist.
  • Vid återkommande, strukturella problem: ta reda på var kunskap och befogenheter finns att åtgärda problemen.

 

Webbinariet sändes den 15 december 2021.

Relaterat innehåll