Arbetsmiljö

Webbinarium: Fysiskt skalskydd – att förbygga hot och våld i arbetsmiljön

Foto: Shutterstock.

onsdag 28 oktober 2020

Det yttre skyddet är en viktig del i att göra arbetsmiljön säker och trygg. Fysiska skalskyddet syftar till att skydda anställda genom att göra det svårt för potentiella gärningspersoner att utöva hot och våld.

Redan vid planering av nya byggnader och arbetslokaler, eller vid ändringar av sådana, är det viktigt att beakta risken för hot och våld (Våld och hot i arbetsmiljön, AFS: 1993:2). Det kan bland annat innebära hur inredning och utrustning planeras och placeras. Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som tillhyggen bör inte vara lätt åtkomliga. Larmanordning bör vara riktigt utformad, placerad och utprovad och underhållas väl.

Mats Bygdeman som tidigare arbetat på Säkerhetspolisen och som i dag arbetar som säkerhetskonsult berättade om:

• Förberedelse och analys både i förbyggande syfte och i akuta situationer.
• Utformning av fysiskt skydd.
• Prioriteringar – vilken åtgärd är lämpligast och mest kostnadseffektiv?
• Ett verkligt case och åtgärderna som förbättrade det fysiska skyddet.

Se webbinariet:

Webbinariet sändes den 27 oktober 2020.

Relaterat innehåll