Arbetsmiljö

Webbinarium: Återhämtning, hantera stress och balans i arbetslivet

onsdag 21 december 2022

Det är inte lätt att få ihop livspusslet. Stressreaktioner och utmattning ligger bakom många långtidssjukskrivningar. Partsrådet anordnade den 6 december ett digitalt seminarium om vad man kan göra på jobbet åt stress och psykisk ohälsa – innan medarbetarna blir sjukskrivna.

Se filmen från webbinariet och läs artikeln som följer direkt nedanför filmfönstret:

Samtal på jobbet kan ge bättre balans i livet

Hela 400 personer hade anmält sig till webbinariet Återhämtning, hantera stress och balans i arbetslivet.

Cecilia Nahnfeldt, livsåskådningsforskare med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, berättade om nycklar för att hantera stress och livspusslet.

– Det handlar om en förmåga att få ihop både det egna och att bistå andra. Den förmågan kan övas, säger hon.

 

Balans istället för att lösa livspusslet

Enligt forskarna kan strukturerade samtal på arbetsplatsen leda till bättre balans mellan arbete och det övriga i livet.

– Det skapas en tillit som man kan bygga på. Och att överlåta bilder och berättelser till varandra ger energi, säger Cecilia Nahnfeldt.

Det är inte allt i livet vi kan lösa. Till exempel att vi åldras eller att en närstående plötsligt blir sjuk. Men hur det är på jobbet och hur vi samtalar och reflekterar kan vi påverka.

 

Många lider i tysthet

Caroline Lornudd, som forskat om ett hållbart arbetsliv och arbetat praktiskt som psykolog, deltog också i webbinariet och lyfte vikten av psykologisk trygghet på jobbet.

– När vi känner att det är för mycket så har vi en tendens att hålla det för oss själva under alldeles för lång tid, säger Caroline Lornudd.

– Jag känner igen rädslan att gå över en integritetsgräns från chefer jag mött. Man kanske är rädd att ställa frågor om privatlivet, säger hon.

 

Tar fram förslag på åtgärder

Caroline berättade under webbinariet om Partsrådets tjänst Fånga tidiga tecken, som ger kunskap och insikt att stärka den egna organisationens förmåga till förebyggande arbete mot stress och ohälsa. 

Fånga tidiga tecken innehåller fyra steg där det blir tydligt var och när det behövs åtgärder för att medarbetare inte mår bra.

Användarna av tjänsten diskuterar hur det är i den egna organisationen och vilka möjligheter de har att agera proaktivt. Det kan exempelvis handla om en prestationskultur där medarbetarna är väldigt engagerade.

– Det är ganska vanligt i statlig sektor. Man tycker att det man gör är så viktigt och engagerande att det blir svårt att sätta gränser, säger Caroline Lornudd.

Deltagarna i Fånga tidiga tecken tar gemensamt fram förslag på åtgärder och rustas i att hitta lämpliga rutiner, till exempel att fråga kollegor och medarbetare om hur det är och att berätta hur de själva har det.

 

Tjänster på flera nivåer

Under våren 2023 anordnar Partsrådet en workshop där deltagarna får prova på tjänsten Fånga tidiga tecken. Deltagarna i webbinariet fick också information om Partsrådets digitala kurs 29k: Att hantera stress, som på individnivå ger deltagarna praktiska verktyg att bygga den egna motståndskraften mot stress, öka återhämtningsförmågan och förbättra sin generella psykiska hälsa.Relaterat innehåll