Hållbart arbetsliv

Äntligen finns IA-systemet i statlig sektor

Rickard Andersson

tisdag 26 februari 2019

När Rickard Andersson blev anställd som arbetsmiljöingenjör på Chalmers tekniska högskola våren 2017 saknade han IA-systemet som han använt på sin gamla arbetsplats inom fordonsindustrin. När incidentrapporterings-systemet nu blivit tillgängligt för statliga verksamheter genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv var Chalmers en av de första att anmäla sitt intresse.

IA-systemet är en av sju tjänster som Partsrådets program Hållbart arbetsliv erbjuder statliga verksamheter. IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. Systemet är utvecklat av AFA Försäkring för att i första hand hantera avvikelser som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. IA-systemet har funnits några år men det är först nu, genom Partsrådet och programmet Hållbart arbetsliv, som det har blivit tillgängligt för statliga arbetsplatser.

I privat och kommunal sektor har systemet idag 800 000 respektive 200 000 användare. För Rickard Andersson är det efterlängtat. När han kom till Chalmers och upptäckte att högskolan inte hade något digitalt system för avvikelsehantering, kontaktade han AFA Försäkring och fick höra att de inte erbjöd IA-systemet till verksamheter inom staten.

– Jag var väldigt intresserad av att använda IA-systemet så jag fortsatte att mejla och ringa för att höra när de hade tänkt öppna upp systemet för statliga arbetsplatser, berättar Rickard Andersson.

Intresset för tjänsten har varit stort inom staten och när AFA Försäkring genom programmet Hållbart arbetsliv höll en utbildning för administratörer av systemet i början av december deltog Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet. –Det är flera andra universitet och även andra myndigheter som har visat intresse. Det finns en stor vilja att använda systemet, säger Rickard Andersson.