Hållbart arbetsliv

Öppet hus 2022: Välbesökt presentation av Partsrådets tjänster

Foto: Catharina Bièsert

måndag 5 september 2022

Den 31 augusti bjöd Partsrådet in till öppet hus i Stockholm för att presentera tjänster och dela kommande nyheter.

 

Dryga 60-talet representanter från statliga organisationer, lokala och centrala parter, slöt upp för att få en uppdatering av de tjänster som Partsrådet erbjuder. De fick dessutom höra om två av höstens nyheter: tjänsten Arbetslivsresan och Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete, ett utbildningsmaterial för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

– Organisationer står inför olika utmaningar och har olika behov, ibland kan man behöva hjälp med att orientera sig bland de tjänster som Partsrådets erbjuder, sade kanslichef Ulrica Engström Nilsson och programchef för Hållbart arbetsliv Ylva Nordling från scenen under inledningen av dagen.

Öppet hus bjöd på många intressanta samtal. Med tjänsteleverantörerna på plats kunde lokala parter ställa frågor och diskutera utifrån de behov som finns i den egna organisationen just nu.

– Jättebra forum, det är det här sättet vi ska mötas på. De som är intresserade kan komma till mig och jag kan fördjupa där det behövs. Man ser att behovet att samtala finns, sade Anders Kjällman, rådgivare på Arbetsgivarverket och ledamot i styrgruppen för programmet Arbetsmiljö, om intresset för Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete.

Även Karin Åslund, styrgruppsordförande för programmet Hållbart arbetsliv och förhandlare på Arbetsgivarverket, underströk värdet i att få en överblick av Partsrådets tjänsteutbud.

– Jag tror att det är bra att man har samlat både människor och tjänster på det här sättet så att man får syn på hela programmet och får möjlighet att resonera kring sina behov. Det tror jag är en jättefördel.

 

Partsrådet presenterade två nyheter

Från scenen presenterades nyheterna Arbetslivsresan och Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete. Arbetslivsresan är en digital tjänst som stöttar organisationer att lyfta frågor om ett längre och mer hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Tjänsten erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetoder, inspirationsmaterial och samtalsunderlag. Den belyser de organisatoriska möjligheterna att vilja, kunna och framför allt orka arbeta ett helt arbetsliv.

Arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete ger stöd i att skapa ett tryggt och möjliggörande förhållningssätt till arbetet med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Det inte bara uppmanar till att våga prata om psykisk ohälsa, utan ger också kunskap utifrån forskning, samtalsstöd och konkreta verktyg för att gemensamt arbeta med den psykiska hälsan på arbetsplatsen.

 

Utställningen Ursäkta röran stod uppställd

Deltagarna fick också tillfälle att besöka utställningen Ursäkta röran som fanns uppställd. Genom workshoppar i utställningsmiljön ger tjänsten deltagarna perspektiv, inspiration och möjligheten att arbeta med komplexa frågeställningar om arbetslivets och den egna organisationens förändringar på en konkret nivå.

Missade du öppet hus och vill höra mer om Partsrådets utbud? Kontakta våra koordinatorer på hallbartarbetsliv@partsradet.se.