Hållbart arbetsliv

Öppet hus 31 augusti: presentation av tjänster och nyheter

den 7 juli 2022

Den 31 augusti bjuder Partsrådet in till öppet hus på Hotel Sheraton i Stockholm. Kom och prata med oss om vilka utmaningar som din organisation står inför – vi har många tjänster och utbildningsmaterial som kan vara till hjälp i ert arbete med att skapa ett bättre hållbart arbetsliv i statlig sektor.

Partsrådet erbjuder idag många tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i.  

Under förmiddagen den 31 augusti presenterar vi flera av dem och du får möjlighet att träffa tjänsteleverantörerna, ställa frågor och nätverka. Även den interaktiva utställningen Ursäkta röran finns uppställd.

Dessutom berättar vi om två nyheter som vi nu lanserar:

Arbetslivsresan – om och för ett längre arbetsliv

Med tjänsten Arbetslivsresan kan lokala parter få stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den digitala tjänsten erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i dialogen om vilka förutsättningar som finns och som kan skapas för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv. 

Arbetslivsresan, som bygger på forskning och Swagemodellen, har ett förebyggande tillvägagångssätt som ger förutsättningar för lokala parter att verka för ett längre arbetsliv både på kort och lång sikt. Detta görs genom att belysa de organisatoriska förutsättningarna för att  vilja, kunna och framförallt orka hela arbetslivet. Tjänsten är också ett verktyg för lokala parter att aktivt arbeta med den nya arbetsmiljöstrategin.

Psykisk hälsa – en partsgemensamt viktig fråga

Genom arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete stöttar Partsrådet er med grundläggande kunskap, samtalsstöd och verktyg för att enklare kunna samtala och gemensamt arbeta med psykisk hälsa på er arbetsplats. Partsrådet vill med det här materialet ge ökad kunskap och ett konkret stöd för att underlätta dialogen.

Till öppet hus välkomnar vi verksamma på statliga myndigheter och organisationer, som till exempel chefer och HR, fackliga företrädare, skydds-/arbetsmiljöombud liksom förtroendevalda. För att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten ser vi gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt men det är inte ett krav

Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är den 24 augusti.

Bekräftelse på om du har fått plats skickas ut den 26 augusti.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här.