Hållbart arbetsliv

Uppdaterad version av tjänsten Fånga tidiga tecken

onsdag 19 maj 2021

En av Partsrådets mest populära tjänster är Fånga tidiga tecken. Tjänsten syftar till att förbättra statliga organisationers förmåga att identifiera och hantera signaler på stress och ohälsa bland medarbetarna. Utifrån återkoppling från lokala parter har tjänsten uppdaterats och innehåller nu ytterligare möjligheter för att utveckla det förebyggande arbetet utifrån egna förutsättningar och behov.

Stress och ohälsa har betydande konsekvenser på både samhälls-, organisations- och individnivå, och pandemin har bidragit till att göra både det förebyggande och det efterhjälpande arbetet än mer aktuellt. Många organisationer upplever dock svårigheter med att fånga in tidiga signaler bland medarbetarna.

Partsrådets tjänst Fånga tidiga tecken ger stöd i att förbättra förmågan att arbeta systematiskt med stress och ohälsa, liksom att sätta det proaktiva arbetet på agendan. Den populära tjänsten har nu uppdaterats utifrån återkoppling från lokala parter.

Den nya versionen bjuder på en bättre möjlighet till djupare förståelse av nuläget och chans att ta det förebyggande arbetet med stress och ohälsa vidare genom fördjupande arbetsmöten.

– Lokala parter får nu en unik möjlighet att fortsätta arbetet med stress och ohälsa utifrån egna förutsättningar och behov, vilket är en framgångsfaktor när det kommer till förebyggande insatser, berättar Molly Larson från konsultföretaget EY som levererar tjänsten.

Uppdateringen av tjänsten är en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet som Partsrådet utför utifrån den återkoppling som lokala parter ger kopplat till tjänsterna. Syftet är att de lokala parterna på sikt ska lyckas ännu bättre med att uppnå en långsiktig förändring med de insatser och initiativ som tas.

Uppdaterade Fånga tidiga tecken i korthet

Mer om tjänsten Fånga tidiga tecken kan du läsa här