Hållbart arbetsliv

”Vi pratar om framtidens arbetsliv, men det känns som om vi pratar om idag”

Fem personer på Hållbart arbetsliv scen under Järvaveckan.

fredag 23 augusti 2019

Juni var en spännande månad för Partsrådets program Hållbart arbetsliv. För första gången medverkade vi på Järvaveckan med ett seminarium om samhällsutvecklingens koppling till framtidens arbetsliv.

Vad är egentligen teknikens påverkan på arbetslivet och arbetsplatsen? Och hur hänger teknikutveckling ihop med förutsättningar för livslångt lärande? Programchef Emilia Liljefrost modererade ett samtal tillsammans med en panel från parterna. Hon inledde timmen med en trendspaning om hur dagens diskussioner om framtidens arbetsliv ofta har en tendens att kännas som mycket av ett nuläge. Paneldeltagarna svarade med sina framtidsspaningar.

Vilka framtidsspaningar driver frågan om hållbart arbetsliv framåt?

”Ett hållbart liv är var fokus måste ligga. I tio år har vi pratat om behovet att arbeta längre, men ett hållbart arbetsliv är bara en del av det helalivet. Det är gränssnittet mellan det privata och arbetslivet som skapar förutsättningarna. Arbetsgivare ska ta sitt ansvar, men det går inte utan att individen också tar sitt. Det viktiga som arbetsgivare är att vara tydlig med förväntningar och behov och tillsammans skapa bra arbetsmiljö”, sa Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

”Att teknikutvecklingen går fort är inget nytt. Det gångna århundradet är historien om förändring, och att vi varit bra på att hantera förändring. Men arbetsplatsen är en bra plats att lära sig saker på och där vi tillbringar mycket tid, som skapar förutsättningar för utveckling. Både på individnivå och som organisation”, sa Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

”Jag ser hur teknikutvecklingen och den demografiska utvecklingen ställer krav på hållbarhet i arbetslivet. Det handlar om långsiktig kompetensförsörjning och att utveckla en positiv arbetsmiljö. I de här frågorna måste vi jobba med både hårda och mjuka värden för att säkra ett hållbarhetstänk”, sa Daniel Lind, samhällspolitisk chef, på Jusek.

”Mycket har hänt i hur vi använder tekniken idag. Kanske har teknikutvecklingen växt oss lite över huvudet för den sätter oss i nya och komplexa hållbarhetsutmaningar – både som individer och kulturellt. Vi måste hitta nya sätt att jobba tillsammans för att främja förmågan att fortsätta utvecklas hela livet”, sa Johan Holm, förändringsfrämjare på Ekskäret.