Hållbart arbetsliv

”Vi tar med deltagarna på en resa från dåtid till framtid”

Fotograf: Adam Alberius.

onsdag 23 oktober 2019

För mycket görande och för lite tänkande. Så beskriver organisationskonsulten Ylva Nordling vardagen för många organisationer som kämpar för att hinna med. Med hjälp av tjänsten Ursäkta röran: omställning pågår vill hon få fler myndigheter att reflektera över arbetstillvaron i en tid präglas av tvära kast och nya arbetssätt.

Så vad är egentligen Ursäkta röran? En utställning? En workshop?

- Vi kallar det själva för en agendasättande tjänst – de upplevelser vi bjuder på ska helt enkelt inspirera deltagarna att börja prata om arbetslivets möjligheter och utmaningar. Vi tar med deltagarna på en resa från dåtid till framtid, där man får chans att prata om den egna verksamheten, men också om samhället. Fokus ligger på arbetslivets förändring och vi vill hjälpa myndigheterna att lyfta blicken.

Ursäkta röran är en mobil utställning som reser runt i landet och är uppdelad i flera ”rum” – vilket ger perspektiv och diskussionsunderlag. I historierummet gestaltas ett bildspel med den svenska arbetsmarknadens förändring, och i fikarummet lyfts frågor om risk- och friskfaktorer.

- Just fikarummet är en symbol för hur vi skapar en arbetsplatskultur. Här avgörs ofta om du har en klump i magen eller inte när du ska gå till jobbet.

Som processledare försöker Ylva lyfta ämnen som ibland kan vara obekväma - men ack så nyttiga - att diskutera.

- Vi försöker stötta gruppen i att lyfta det som är väsentligt för just dem. Vi har inga färdiga svar, men med hjälp av våra frågor kan de själva hitta rätt. För att vara en bra processledare anser jag att man bör ställa bra frågor snarare än att leverera svar på tal. Man bör även kunna inspirera genom att göra lite jämförelser och bidra med olika perspektiv, och det är också bra att hjälpa gruppen att sammanfatta vad som har sagts. Men det viktigaste är att få gruppen att börja prata med varandra.

Rent konkret innebär resan genom rummen att deltagarna gemensamt får reflektera kring frågor om bland annat arbetsmiljö och organisering. Ingen workshop-session blir den andra lik eftersom det alltid är gruppens behov som styr innehållet. Ylva väljer att jämföra hennes arbete som processledare med konsten att skriva en god bok.

- En bra författare kan tänka sig in och utgå från läsaren som mottagare. Hur upplevs berättelsen och hur blir faktiskt läsaren medskapare till innehållet? Detsamma gäller för Ursäkta röran. Om vi kan få involvera deltagarnas tankar och idéer så blir innehållet mycket bättre.

Fotograf: Adam Alberius

Utöver det faktum att gruppen får reflektera över tillvaron så menar Ylva, på ett personligt plan, att tjänsten hjälper till att sätta fingret på något viktigt i samhället; nämligen styrkan i den svenska partsmodellen.

- Tjänsten avropas partsgemensamt vilket är fantastiskt. Jag brinner ju för att prata om den svenska modellen och de saker som ofta tas för givet. De diskussioner vi lyckas lyfta genom Ursäkta röran är viktiga, eftersom det gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Ylva ser det svenska systemet som ett arv som går vidare, men att det råder ett stort informationsglapp om hur det fungerar.

- Det finns många goda saker att värna i det. Men det betyder inte att vi ska göra det på samma sätt om och om igen. Ett sätt att vitalisera är att berätta hur viktigt det är, men också att fylla det med dagens utmaningar. Vi måste prata om rätt saker, inte minst för de unga medarbetarna. Det känner jag att vi verkligen får chansen att göra genom Ursäkta röran.

Här kan du läsa mer om Ursäkta röran och hur du går tillväga för att avropa tjänsten.

Från den 18 november finns Ursäkta röran på plats i Stockholm igen. Då kan du boka tid för en visning av utställningen och mer information om programmet. Ni kan också avropa att ta del av tjänsten. 

Processledaren Ylva Nordlings tre-stegs-raket för effektiva gruppsamtal

  1. Ställ en öppen fråga som människor får fundera på enskilt.
    Risken är annars att den som gillar sin egen röst hörs för mycket innan alla fått chansen att tänka själva.
  2. Sätt ihop deltagarna två och två i bikupor.
    Man skapar trygghet genom samtal i mindre grupper.
  3. Öppna upp för samtal med hela gruppen
    Det stegvisa reflekterandet gör att alla fått tänka till och bilda en åsikt. Då är det lättare att få igång en bra diskussion.