Tidigare området Innovation och utveckling

Därför behöver vi alla ha ett livslångt lärande inom IT och teknik

onsdag 9 oktober 2019

Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser kommer att vara nödvändiga i en alltmer digital värld? Det var ämnena för ett studiebesök på Microsoft i Kista, arrangerat av Partsrådet. Budskapet var att vi alla behöver lära oss mer om digitalisering och dess påverkan på samhället, att vi behöver inspirera och motivera fler att vilja jobba med teknik och IT, samt att det behövs en kulturförändring mot ett livslångt lärande.

– Med den snabba omställning som sker idag räcker det inte med att utbilda sig för ett yrke och tro att det räcker, konstaterade Linda Swärd, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft.

Av dagens studenter kommer 65 procent i framtiden att jobba med ett yrke som inte finns idag, uppskattade hon. 47 procent av de jobb som görs idag kommer på något sätt att tas över av datorer. Och trots att det kommer att skapas 6,5 miljoner nya jobb inom it- och techvärlden så kommer bara 33 procent av världens efterfrågan på teknologisk och digital kompetens att kunna tillgodoses.

Tre av fyra jobb på global basis kommer att kräva någon form av digital och teknisk kompetens.

– Så nästan oavsett vad vi jobbar med kommer vi att behöva lära oss mer om det digitala och det tekniska, sa Linda Swärd.

Nya digitala yrken

Något facit på vilka nya yrken som kommer att efterfrågas i framtiden finns inte än, men digital rådgivare, digital jurist, designers inom AR (augmented reality) och VR (virtual reality) är några som nämns. Liksom HR-innovatör.

– Det betyder att det inom HR-funktionen finns en specialitet där man specifikt tittar på hur vi driver omställning kring vår organisation, vilka nya kompetenser som behövs och hur vi bedriver den omställningen, berättade Linda Swärd.

Det här var något som Anna Sundqvist, HR-generalist på Kungliga biblioteket och en av deltagarna i studiebesöket, tog till sig.

– Vi jobbar just nu med att titta på hur vi ska omställa till framtiden och vilken kompetens vi behöver i framtiden. Det här taggade väldigt bra in i ett arbete som vi håller på med där vi ska titta på vad vi strategiskt behöver i framtiden inom kompetensområdet framförallt.

En viktig uppgift är att se till att täcka upp där dagens utbildningar inte motsvarar framtidens krav, framhöll hon.

– Vi har en stor roll i att klä på våra medarbetare, för att vår verksamhet kräver det, men också för att de ska vara anställningsbara.

Sett till den svenska marknaden så saknas det omkring 70 000 utbildade inom it- och telekombranschen, konstaterade Linda Swärd.

– Utmaningen är dels att det fattas många tekniska experter men också omställningskravet som vi alla har på oss. För att jag som kommer från tech-området ska lyckas måste jag förstå även hälsa-sjukvård och myndigheters eller kommuners verksamhet. För det är just när vi lär oss mer om korsbefruktningen mellan olika traditionella specialiteter som vi lyckas hitta innovationen och kan driva en positiv förändringsprocess inom respektive verksamhet, sa hon.

(För textning, klicka i CC) 

Digitalisering i samhällets tjänst

Det man ska ta med sig från studiebesöket på Microsoft är att digitalisering handlar om en förändringsresa där vi behöver tänka lite annorlunda på vår verksamhet, konstaterade Magnus Forsberg, affärsutvecklare och ansvarig för kommuner och myndigheter på Microsoft.

Många av de nya digitala tjänster som utvecklas är tänkta för samhällets tjänst. Ett exempel är Lexplore, en testapplikation som genom att läsa av ögonrörelser används för att kartlägga barns läsning, för att kunna erbjuda stöd till barn med lässvårigheter.

Exakt hur det går till fick deltagarna se i Microsofts drömfabrik, eller Microsoft Technology Center, där fler tekniska lösningar presenterades, som en applikation för samtidigt översättning av tal och ansiktsigenkänning.

En avgörande förutsättning för att kunna använda tekniken är tillgången till data, konstaterade Magnus Forsberg.

– Vi i offentlig sektor är väldigt duktiga på att optimera våra tjänster, men dåliga på att dela med oss av våra data.

(För textning, klicka i CC)

Människan listigare än datorn

Utvecklingen ställer också andra krav på oss användare, resonerade Johan Svärd, digital rådgivare på Microsoft.

– Vi måste ta reda på vad tjänsten ska användas till, hur den kan missbrukas och vad som är syftet. Insamlade data måste användas på rätt sätt.

Han slog samtidigt fast att kombinationen människa och maskin gör oss starkare.

– Människan är kreativ, vi har inte riktigt samma bandbredd som gör att vi kan konsumera samma mängd information som en dator, men när det gäller att förstå och fatta beslut på den informationen så är vi listigare än datorn i många lägen.

Relaterat innehåll