Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Artiklar

När är det rätt att göra fel?

2020-03-18 Misslyckande som ett självklart och naturligt inslag i innovationsarbetet var ämnet för en innovationsfrukost som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom. Dr. Samuel West, grundare av Museum of Failure och Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, berättade om sina erfarenheter för ett 50-tal partsföreträdare från statliga verksamheter.

Läs mer

Jordbruksverket använder kommunikation som verktyg för att innovera och utveckla sin verksamhet

2020-02-25 Kommunikationens betydelse för innovation stod i fokus på Partsrådets studiebesök på Operan, som arbetsområdet Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom. Ett åttiotal partsföreträdare deltog och fick bland annat lyssna på Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket, som utsetts till Årets kommunikativa ledare av föreningen Sveriges kommunikatörer.

Läs mer

Operan når unga med innovation och kommunikation

2020-02-05 Kommunikationens betydelse för innovation stod i fokus på Partsrådets studiebesök på Operan som arrangerades av arbetsområde Innovation och utveckling. Ett åttiotal partsföreträdare deltog och fick lyssna på hur Operan har tagit kommunikationen till hjälp för att förflytta verksamheten mot nya publikupplevelser och för att nå ut till barn och unga.

Läs mer

Låt innovation ta plats

2019-10-24 Hur arbetet mot att bli en innovativ verksamhet kan se ut och fungera var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling anordnade en innovationsdag i Sundsvall.

Läs mer

Alla behöver förstå mer om hur tekniken fungerar

2019-10-09 Vad innebär den digitala transformationen för offentlig sektor, och vilka kompetenser  kommer att vara nödvändiga i den digitala världen? Det var ämnet för ett studiebesök för partsföreträdare på Microsoft i Kista, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Gemensamt ansvar

2019-09-13 Den digitala omställningen och dess inverkan på samhället var temat när Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling bjöd in till en innovationsdag för partsföreträdare.

Läs mer

Innovation i labbformat

2019-07-30 Under två intensiva dagar i september fick partsföreträdare från tolv myndigheter prova på den senaste tekniken och få insikt i hur man kan ta till sig av nya arbetssätt inom staten, på Partsrådets innovationslabb. Trafikverket är en av myndigheterna som deltog partsgemensamt i labbet.

Läs mer

Innovativa labbdagar

2019-06-24 Partsföreträdare från åtta statliga verksamheter provade på att innovera utifrån metoden Design Thinking, på ett två dagar långt innovationslabb som Partsrådet anordnade tillsammans med innovation- och designbyrån Doberman.

–Ett inspirerande arbetssätt som kan tillföra något till vår verksamhet, menade Carl-Erik Flodmark, Saco-S-representant från Socialstyrelsen som var en av deltagarna på labbet.

Läs mer

Välkommen på innovationsdag i Sundsvall

2019-05-28 Den 10 september anordnar Partsrådet en interaktiv innovationsdag i Sundsvall i samarbete med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner.

Läs mer

Snabba innovationer

2019-04-15 Lisa Lindström pratade om hur man som myndighet kan bli mer innovativ och arbeta snabbare, på en inspirationsfrukost för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling stod bakom.

Läs mer och se film

Innovativa aktiviteter

2019-03-25 Partsrådet arrangerar ett innovationslabb och ett studiebesök på Microsoft om innovation i samhällets tjänst under våren. Syftet är att inspirera och underlätta för statliga verksamheter i arbetet med innovation och utveckling.

Läs mer

Lär av pristagarna

2019-02-18 När det kommer till kreativa och innovativa processer finns det mycket att lära från Nobelpristagare och deras sätt att arbeta. Det menade entreprenören Tobias Degsell under ett frukostseminarium för partsföreträdare.

Läs mer och se film

Inspirerande besök

2019-01-23 Partsföreträdare från flera myndigheter fick möjlighet att inspireras av Arbetsförmedlingens arbete med digitala innovationer, på ett studiebesök på myndighetens digitala innovationscenter, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer och se film

Innovativ arbetsmiljö

2018-12-05 På Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har man innoverat själva arbetsplatsen. Partsföreträdare fick under ett studiebesök ta del av myndighetens arbete med att skapa ett aktivitetsbaserat kontor.

Läs mer och se film

Inspirerande om innovation

2018-10-15 Under två dagar i september anordnade Partsrådet ett innovationslabb för partsföreträdare på innovationshuset Epicenter i Stockholm.

–Inspirerande. Det behöver inte vara så svårt att innovera, menar Emilie Hultin, ledamot i Saco-S styrelse på Karolinska institutet och en av deltagarna på innovationslabbet.

Läs mer och se film

Livsviktig kreativitet

2018-10-05 Farida Rasulzada pratade om vikten av att vara kreativ, på Partsrådets innovationsfrukost för partsföreträdare.
–Kreativiteten i den statliga sektorn är enorm, ibland högre än i den privata sektorn, säger hon.

Läs mer

Vinster med samverkan

2018-09-25 Forskaren Sebastiaan Meijer visade på en innovationsfrukost för partsföreträdare hur man med hjälp av spelsimulering kan få olika delar av en organisation att samverka.

Läs mer

Ett digitaliserat land

2018-09-25 Estland är ett av världens mest digitaliserade länder när det kommer till den offentliga sektorn. På ett studiebesök på Estlands ambassad i Stockholm, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom, fick partsföreträdare från flera myndigheter en inblick i hur man kan digitalisera ett land.

Läs mer och se film

Flera aktiviteter om innovation under hösten

2018-09-25 Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling drar nu igång sina aktiviteter efter sommaren. Hösten inleds med ett innovationslabb och en innovationsfrukost om hur man kan arbeta innovativt i en föränderlig värld – och få medarbetarna att engagera sig i verksamheten.

Läs mer

Samverkan ger innovation

2018-05-16 Svensk statsförvaltning har goda förutsättningar att bli bra på innovationer – men behöver bli bättre på att samverka med bland annat det privata näringslivet.

Det menar Ann Hellenius, som föreläste för partsföreträdare på Partsrådets första innovationsfrukost.

Läs mer

Samverkan skapar innovation

2018-05-06 Välkommen till ett frukostseminarium där du får veta hur man kan utnyttja olika spel- och 3D-tekniker för att skapa en innovativ arbetsplats. På Partsrådets andra innovationsfrukost på Tändstickspalatset 18 maj berättar forskaren Sebastiaan Meijer om hur man kan åstadkomma samverkan över organisationsgränserna och därmed även innovation.

Läs mer

Digitaliseringens effekter

2018-03-12 Claudia Olsson är en av Sveriges mest tongivande röster kring digitalisering och utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon inledde Partsrådets inspirationsdag om innovation med en tankeväckande föreläsning.

Läs mer och se film

Sociala robotar

2018-02-19 Peter Säll berättade om Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter och den praktiserande roboten Robin, på Partsrådets inspirationsdag om innovationer.

Läs mer och se film

Innovationsledning

2018-02-09 Susanne Nilsson, forskare på KTH, lyfte fram ledarskapets betydelse för innovationer på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer och se film

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, berättade om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Läs mer och se film

Förändring och utveckling - ett konstant tillstånd

2017-02-08 Arbetsområdet Innovation och utveckling är nytt för  2017, men är sprunget ur det tidigare arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Det tidigare arbetsområdet har bland annat drivit ett partsgemensamt utvecklingsprogram samt en serie öppna seminarier. Filmer och artiklar från det tidigare arbetsområdet finns under fliken Tidigare arbetsområden.