Tidigare området Innovation och utveckling

Innovativa labbdagar med problemlösningsmetoden Design Thinking

måndag 24 juni 2019

Under ett innovationslabb arrangerat av Partsrådet tillsammans med innovation- och designbyrån Doberman fick deltagarna prova på att innovera utifrån metoden Design Thinking. Åtta statliga verksamheter deltog med företrädare för arbetsgivare och fackförbund (partsföreträdare). – Det här är ett inspirerande arbetssätt som kan tillföra något till vår verksamhet, menade Carl-Erik Flodmark, Saco-S-representant från Socialstyrelsen, som var en av deltagarna på labbet.

Foto: Catharina Biesèrt

Olof Ålenius, vice vd på Doberman, höll en tankeväckande föreläsning om varför det är nödvändigt att arbeta med innovation i offentlig sektor. Han inledde med att blicka tillbaka till tidigt 2000-tal, när han själv stod utanför Sony Building i New York för att få teckna skivkontrakt. Några månader senare imploderade skivbranschen. Fansen hade hittat andra sätt att få tag på låtarna och skivbolagens affärsmodeller fungerade plötsligt inte längre.

– Fansen fick rätt. Att motverka brukarna är ingen bra idé, konstaterade han.

I en värld där allt går snabbare och snabbare och tjänsterna blir billigare och enklare ökar förväntningarna på att statliga myndigheter ska kunna tillhandahålla bra och användarvänliga tjänster.

Olof Ålenius menade att de flesta organisationer är designade snarare för att sälja än för att innovera. Det innovativa kräver nya sätt att tänka och samarbeta. Han beskrev det som ett skifte från ett produktions- till ett prototypsamhälle, men betonade också att det inte är hela samhället som skiftar. Produktions- och prototypsamhällena fungerar parallellt.

”Våga testa – fastna inte i processer”

I produktionssamhället följer framtagandet av nya produkter en linjär process, med insikt, strategi, design, produktion och lansering. I prototypsamhället interagerar de olika delarna på ett annat sätt, man testar sig fram och hoppar mellan de olika stegen i processen.

– Vi måste tänka mer prototypande. Våga testa och inte fastna i långa processer, uppmanade Olof Ålenius partsföreträdarna på innovationslabbet.

Han gav rådet att börja med att bygga något litet, som ändå fungerar ungefär som den färdiga innovationen. Om man vill bygga en bil är det bättre att börja med att ta fram en skateboard än ett bildäck.

Olof Ålenius menade att statliga myndigheter har mycket att vinna på att samarbeta mer med medborgarna – att gå från att göra saker för dem till att göra saker med dem.

Introduktion till ”Design Thinking”

Labbdeltagarna fick en introduktion till Design Thinking innan de själva provade att innovera utifrån modellen.

Metoden bygger på att man:

”Viktigt att arbeta partsgemensamt”

ESF-rådet, Kungliga Hovstaterna, Socialstyrelsen och Stockholms konstnärliga högskola var några av de statliga verksamheterna som deltog i innovationslabbet. Samtliga verksamheter deltog partsgemensamt med både arbetsgivareföreträdare och fackliga företrädare.

Sara Morales Gustavsson, Seko-representant på Kungliga Hovstaterna, menade att det är viktigt att arbeta partsgemensamt med frågor som rör innovation och utveckling.

Sara Morales Gustavsson, Seko. Foto: Catharina Biesèrt

– Om inte alla parter har samma information blir det trögarbetat och tar tid med förändringar. Det blir enklare när man är tillbaka på sin egen arbetsplats och ska föra kunskapen vidare om man har deltagit partsgemensamt, sa hon.

Även Carl-Erik Flodmark, Saco-S-representant på Socialstyrelsen, menade att det är viktigt att arbeta partsgemensamt med utvecklingsfrågor.

Carl-Erik Flodmark, Saco-S. Foto: Catharina Biesèrt

– Som facklig företrädare måste man ha förankring hos ledning och styrning för att kunna genomföra förändringar. Jag tror att man måste arbeta aktivt med innovation inom myndighetsuppdraget. Att vara innovativ är ingen naturlig del av myndighetsutövningen.

Jonatan Palmquist, arbetsgivarrepresentant på Stockholms konstnärliga högskola, menade att det är viktigt att avsätta tid för innovationsarbete och kunna arbeta över avdelningsgränserna.

Jonatan Palmquist, arbetsgivarrepresentant. Foto: Catharina Biesèrt

– Det är bra att få med alla perspektiv i innovationsarbetet. Det är alltid viktigt för verksamheter som ansvarar för att ta hand om skattemedel att arbeta med de här frågorna.

Lyssna på målgruppen

ESF-rådet hade fyra deltagare på innovationslabbet – såväl arbetsgivarföreträdare som fackliga företrädare från OFR/S,P,O och Saco-S.

– Vi jobbar mycket med utveckling och behöver följa med i samhällsutvecklingen. Idag när Arbetsförmedlingen omstrukturerar är det ännu viktigare för oss att se hur vi kan förändra och anpassa oss, sa Annette Saväng, arbetsgivarrepresentant på ESF-rådet.

Annette Saväng, arbetsgivarrepresentant. Foto: Catharina Biesèrt

Hon menade att en viktig insikt som ESF-rådet tar med sig från labbdagarna är att inte glömma att lyssna på målgruppen.

– Ofta gör man sin egen problemanalys och lägger fram lösningsförslag utan att ta in erfarenheter och synpunkter från målgruppen.

Om innovationslabbet

Innovationslabbet genomfördes på Tekniska museet den 8–9 maj 2019. Åtta myndigheter och verksamheter inom det statliga avtalsområdet deltog, samtliga med både arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare. Verksamheterna hade inför labbet tagit fram en specifik utmaning som de använde för att lära sig metoden Design Thinking i sex moduler.

Utvärderingen efter genomförd aktivitet visade att innovationslabbet var väldigt uppskattat. Samtliga deltagare menade att innovationslabbet som helhet varit mycket eller väldigt givande.

Relaterat innehåll