Tidigare området Innovation och utveckling

Arbetsförmedlingens satsning på innovationscenter ger spännande resultat

måndag 19 februari 2018

En framtid där arbetssökande kan intervjuträna med en robot och träffa presumtiva arbetsgivare i en virtuell värld är kanske inte så långt borta. Det menade Peter Säll, affärsutvecklare och projektledare på Arbetsförmedlingens Digitala innovationscenter, under en av Partsrådets innovationsdagar.

– Arbetsförmedlingen befinner sig idag lite utanför arbetsmarknaden, vi arbetar ju med dem som står utanför arbetsmarknaden. Jag tror att vi måste ta oss in mot centrum av arbetsmarknaden om vi ska vara relevanta och där tror jag att innovationer är en viktig del, sa Peter Säll.

Han betonade vikten av att tillåta sig att misslyckas för att få fram innovationer. Att våga prova saker och lära sig av det man gör.

Innovationscenter

Tidigt på våren 2016 startade Arbetsförmedlingen sitt innovationscenter. Det består av en handfull personer från myndighetens IT-avdelning och avdelningen Digitala tjänster. De är med i innovationsorganisationen under ett år, och byts sedan ut mot nya personer.

Innovationscentret vill visa på möjligheterna med digitala tjänster och har tre byggstenar; samarbeten, digital teknik och utforskande samt jobbhackatons.

Innovationssamarbetet gäller relevanta myndigheter, som Skatteverket och Migrationsverket, andra europeiska arbetsförmedlingar, i till exempel Frankrike och Belgien där man har kommit långt med digitalisering, samt forskning och näringsliv.

Digitala möjligheter

Arbetsförmedlingens ambition med innovationscentret är att kunna visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad. Det gör man genom gaming, sociala robotar, Virtual Reality (VR), och så kallad Accessibility tech – teknik som ger de som står längst ifrån arbetsmarknaden möjligheter att få jobb.

– I våras genomförde vi ett försök med anställningsintervjuer i VR på Arbetsförmedlingen i Kungsbacka. Då satt arbetsgivaren i en del av staden och den arbetssökande i en annan. De träffades i en virtuell värld, där man skapar sin egen avatar och väljer hur man ser ut, och på så sätt möts på lika villkor, berättade Peter Säll.

Innovationscentret har även tagit in den sociala roboten Robin på praktik. Peter Säll menade att det finns flera möjligheter för Robin och andra sociala robotar på Arbetsförmedlingen.

– Jag tror att man kan använda robotar för kartläggningssamtal och intervjuträning, samt som tolkar och informatörer, sa Peter Säll.

Gaming ger färdigheter

Gaming är ett område där Sverige ligger långt framme. På innovationscentret har man därför tittat på vilka förmågor som man övar upp när man spelar dataspel.

Peter Säll berättade att några av innovationscentrets praktikanter har tagit fram en app som översätter förmågor som man övar upp när man spelar dataspel till förmågor som är attraktiva på arbetsmarknaden. Han såg framför sig en framtid där man kan skriva in i sitt CV att man har spelat World of Warcraft och på så sätt visa att man är stresstålig och har ledarskapsförmågor. Innan vi har kommit ända dit kan appen hjälpa till att synliggöra de kompetenser som finns i spelvärlden.

Med accessibility tech, en applikation som gör att arbetsplatser blir mer tillgängliga, kan Arbetsförmedlingen hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om en webbsajt som översätter språk i realtid eller en 3D-printad protes som hjälper personer med skador tillbaka till arbetslivet.

Arbetsförmedlingen har även bjudit in till så kallade jobbhackatons, event där olika aktörer samlas för att tillsammans lösa arbetsmarknadsfrågor. Peter Säll pratade om att myndigheten vill gå från ett egosystem till ett ekosystem, där man tar hjälp av andra aktörer i större utsträckning än idag.

– Det viktigaste är inte att Arbetsförmedlingen står bakom vissa saker, om det finns någon annan som är lika bra, sa han.

Arbetsförmedlingen håller därför på att utveckla en app, där man samlar olika tjänster som man kan använda sig av när man söker jobb.

 

Läs mer: Partsrådet har tidigare skrivit om två av de andra föreläsarna på inspirationsdagen – Susanne Nilsson och Ivar Björkman.