Tidigare området Innovation och utveckling

Kommunikation som verktyg för innovation och utveckling

Christina Nordin. Foto: Catharina Biesèrt.

tisdag 25 februari 2020

– Kommunikationen är helt avgörande om man vill nå förändring, säger Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket och utsedd till Årets kommunikativa ledare 2019 av föreningen Sveriges kommunikatörer. Hon var inbjuden som talare vid ett studiebesök på Kungliga Operan, arrangerat av Partsrådet, för att berätta om kommunikationens betydelse för att lyckas med innovation och utveckling.

Jordbruksverket är en statlig myndighet med huvudkontor i Jönköping och cirka 1640 anställda. Ungefär hälften av medarbetarna är placerade på huvudkontoret, 200 är placerade regionalt i södra och mellersta Sverige och övriga knappt 600 personer arbetar på myndighetens veterinärmottagningar runt om i landet.

Christina Nordin tillträdde som generaldirektör för Jordbruksverket våren 2018 och fick då ett stort förändringsmandat. Myndigheten har bland annat nyligen genomgått en omfattande organisationsförändring som berörde samtliga medarbetare.

Öppenhet, delaktighet och transparens

– Kommunikationen är helt avgörande om man vill nå förändring. Det handlar om öppenhet, delaktighet och transparens, säger Christina Nordin.

Hon berättar om hur hon redan från starten involverade chefer och medarbetare på myndigheten, för att minska oron för organisationsförändringen. Just ledorden ”öppenhet, delaktighet och transparens” är ord som Christina återkommer till kontinuerligt under sin presentation. Dessa ledord var även en del av juryns motivering när Christina Nordin vann priset som Årets kommunikativa ledare.

En av grundstenarna som Christina Nordin använder vid förändringsarbete är att involvera de personer som berörs närmast av förändringen. När det gäller den omorganisation som myndigheten nyligen genomfört var det därför varken ledningsgruppen eller någon projektgrupp som tog sig an uppdraget att ta fram en ny organisation. Istället gav Christina Nordin uppdraget till enhetscheferna längst ute i linjen, de som arbetar närmast medarbetarna. Hon gav enhetscheferna i uppdrag att tänka fritt, ”wild and crazy”, med tre medskick; organisationen ska vara effektiv, tydlig och med korta beslutsformer. Enhetscheferna kom tillbaka med fyra förslag som sedan presenterades för samtliga medarbetare. Genom bland annat digitala rum uppmanades samtliga medarbetare att komma med synpunkter. En särskild beredningsgrupp fick därefter i uppdrag att jobba vidare utifrån dessa synpunkter och presentera ett förslag till ledningsgruppen.

Även i samband med att myndigheten skulle ta fram en ny strategi användes enheternas medarbetare i stor utsträckning. Medarbetarna fick svara på och diskutera vad de menar behövs för att de ska lyckas med sitt uppdrag? Ett av huvudsyftena är att skapa ett klimat där alla får och vill bidra.

Christina Nordin menar att verksamhetens kultur spelar en avgörande roll för att både lyckas med sitt uppdrag men också för att lyckas med förändringsarbete.

– Kulturen påverkar hur vi mår och hur vi uppfattas som myndighet. Kulturen skapas utifrån våra värderingar, attityder, erfarenheter och historik, både på individ- och myndighetsnivå. Vi har alla ett ansvar, både ledning och medarbetare, men ledningen måste vara tydligare bärare av kulturen. Vi vårdar kulturen genom att leva som vi lär, hela tiden, menar Christina Nordin.

Hon fortsätter:
Kultur och förflyttning i kulturen nås bara genom att ständigt ha ett pågående samtal om hur vi har det och hur vi vill ha det. Kommunikation som verktyg är avgörande för att uppmuntra och belöna det goda beteendet.

Hon ger följande råd för ett lyckat förändringsarbete:

 

Foto: Catharina Biesèrt.

Studiebesök med guldkant

Studiebesöket genomfördes i Operans Guldfoajé, som 1989 återställts i samma skick som det hade vid invigningen av det nya operahuset 1898. Inför invigningen tvättades, målades, omförgylldes och reparerades alla utrymmen där publiken vistas. Innan återställningen gick det knappt att se vad konstverken i Guldfoajén föreställde på grund av all rök och sot som hade samlats sedan huset invigdes.

Anders J Andersson, presskontakt och arbetsgivarrepresentant på Försvarets materielverk, FMV, var en av de åttiotal partsföreträdare som deltog på studiebesöket. Från samma myndighet deltog även Stefan Hållander, ordförande för Saco-S på FMV.

Anders J Andersson, arbetsgivarrepresentant FMV och Stefan Hållander, Saco-S. Foto: Catharina Biesèrt.

– Det fanns inslag i presentationerna som visade på annorlunda grepp när det gäller kommunikation, som är mitt huvudsakliga område. Innovation och utveckling är viktigt för att kunna vara en aktiv deltagare i samhällsflödet. Men också för att vara en attraktiv arbetsgivare där människor kan utvecklas och göra karriär, säger Anders J Andersson.

Han uppskattar också att man vid anmälan till den här typen av evenemang uppmanas att delta partsgemensamt, att delta både med representant för arbetsgivare och fackförbund.

– Det ökar möjligheterna till ömsesidigt utbyte av tankar, idéer och erfarenheter.

Relaterat innehåll