Tidigare området Innovation och utveckling

Med innovativ kommunikation når Kungliga Operan en yngre publik

Bild på Catarina Falkenhav.

onsdag 5 februari 2020

Kommunikationens betydelse för innovation var temat för ett studiebesök på Kungliga Operan, arrangerat av Partsrådet. Ett åttiotal deltagare fick lyssna på hur Operan har tagit innovativ kommunikation till hjälp för att förflytta verksamheten och skapa nya publikupplevelser för att på så sätt nå ut till främst barn och unga. Satsningen har inneburit att andelen besökare under 40 år har ökat kraftigt.

Gammalt möter nytt på Operan. Den svenska nationalscenen för opera och balett som grundades av Gustav III 1773 använder sig av digital teknik och nya innovativa grepp för att nå ut till en yngre publik. Kommunikationschef Catarina Falkenhav berättar om hur den svenska nationalscenen som första teater i världen presenterar sin repertoar med hjälp av en specialframtagen app och AR-teknik, där bilder kommer till liv och det finns smakprov på musikstycken från de olika uppsättningarna.

– Som Sveriges nationalscen för opera och balett ska Kungliga Operan vara tillgänglig för alla och beröra med starka känslor, menar Catarina Falkenhav.

Catarina pekade på tre viktiga ingredienser för att lyckas med sitt uppdrag; produkten i sig och den övergripande repertoaren, hur Operan kommunicerar produkten, och hur trovärdiga Operan är som avsändare. Catarina Falkenhav menar att innovation har inget med patent att göra utan att se saker och ting på ett nytt sätt.

– Vi har försökt att hela tiden vara konsekventa men samtidigt även röra oss ute i gränstrakten av vad vi brukar göra.

För att lyckas med detta satsar Operan även på digitalt sända föreställningar. På Kulturnatten våren 2019 hade Operan premiär för ett helt digitalt verk – Sharon Eyals Half Lifei Virtual Reality. Verket är ett helt nytt sätt att presentera dans på och krävde att olika avdelningar jobbade tillsammans på ett sätt man inte gjort tidigare. Att olika team på Operan möter varandra i olika sammanhang är en av framgångsfaktorerna till Operans innovationsförmåga.

– Operan är ett hus med människor som har arbetat med innovation sen huset byggdes, säger Catarina Falkenhav.

Den medvetna satsningen på att locka en yngre publik och få fler att upptäcka Operan har gett resultat. Andelen besökare över 60 har minskat samtidigt som andelen besökare under 40 år har ökat kraftigt. Idag är omkring en fjärdedel av besökarna under 40 år.

Anna Karinsdotter. Foto: Catharina Biesèrt.

Utgår från publikens perspektiv

Anna Karinsdotter, Konstnärlig chef för Unga på Operan, berättar hur teatern har tagit skolorna till hjälp för att nå ut till barn och unga. Under 2018 hade Operan närmare 54 000 besökare inom föreställningar och aktiviteter riktade till en ung publik.

– Vi vill bjuda barnen på något som de inte visste fanns. Många unga tror att de inte gillar opera för att de inte känner till det. Det är också en publik som inte köper egna biljetter utan är beroende av att någon annan gör det åt dem, säger Anna Karinsdotter.

För att nå barn som inte har anhöriga som tar dem till Operan har Unga på Operan en stor verksamhet riktad till skolor. Operan är till exempel en stor aktör inom Skapande Skola.

Anna Karinsdotter betonar vikten av kreativitet och att ha konst i sin vardag. Ett konkret exempel på detta är ett externt finansierat treårigt projekt som Operan har haft tillsammans med en skola i Hässelby. Alla barnen på skolan fick delta i olika konstnärliga aktiviteter tillsammans med Operans pedagoger varje termin. Utgångspunkten har varit frågeställningen ”Vad händer med barn som får möta kultur konstant under 3 år?”. Bland annat har flertalet av de barn som deltog i projektet fått ökad självkänsla och självförtroende.

Anna Karinsdotter menar att det är viktigt att utgå från barnens perspektiv och från sådant som är viktigt för dem.

– För tonåringar till exempel handlar det mycket om identitet. Det kan vara stora frågor, om livet, kärleken och döden, men behöver inte vara en förälskelse utan kanske en hund som man har älskat som har dött.

Innovativ kommunikation attraherar

För deltagarna blev det ett studiebesök med guldkant i Operans Guldfoajé. Rummet är återställt i samma skick som det hade vid invigningen av det nya operahuset 1898, med guldstuckatur på väggar och i taket, kristallkronor, stora speglar och gardiner och möbelklädslar i florentinsk guldbrokad.

Stefan Hållander och Anders J Andersson. Foto: Catharina Biesèrt.

Stefan Hållander, ordförande för Saco-S på Försvarets materielverk, FMV, var en av de närmare åttio partsföreträdarna (företrädare för arbetsgivare och fackförbund) på studiebesöket. Från samma myndighet deltog även Anders J Andersson, presskontakt och arbetsgivarrepresentant.

Stefan uppskattade särskilt de fina lokalerna, som han menar förgyllde tillställningen och lockade till fler besök på Kungliga Operan.

– Kommunikation är ett intressant och aktuellt ämne som även vi måste fundera kring och då är det bra om man kan få lite tips. Det var givande och roligt att höra hur de har resonerat och gått till väga i några olika fall och att det har givit goda resultat, säger Stefan Hållander.

Han konstaterar att innovation inte alltid behöver vara något helt nytt, utan kan vara ett annorlunda sätt att göra samma saker för att uppnå ett annat, bättre, resultat.

– Myndigheten behöver attrahera rätt kompetens då FMV ska rekrytera många nya och vi som facklig organisation behöver attrahera flera nya medlemmar. Vi behöver fundera på om vi ska göra på något annorlunda sätt än vad vi gör idag och vilken typ av kommunikation och budskap som kan vara rätt för målgrupperna, säger han.

Relaterat innehåll