Tidigare området Innovation och utveckling

Innovation som verktyg för att möta och hantera en föränderlig värld

torsdag 24 oktober 2019

Hur gör man för att låta innovation bli en naturlig del av arbetet och hur ser en sådan verksamhet ut? Det var några av de frågor och ämnen som togs upp under en innovationsdag i Sundsvall, arrangerad av Partsrådet. Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet, och en av talarna under dagen, framhöll bland annat hur betydelsefullt det är med en kultur som omfamnar innovation genom att fånga upp och förädla goda idéer.

Under dagen kombinerades föreläsningar med gruppövningar och paneldiskussioner för att ge medverkande och deltagare möjlighet att interagera och lära av varandra.

Monica Grahn, senior rådgivare på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, inledde innovationsdagen. Hon ställde sig frågan vad innovation och utveckling är, och konstaterade att kärt barn har många namn. Man kan prata om förändring, utveckling eller innovation, men den röda tråden är ändå behovet av att möta och hantera en föränderlig värld.

– Det handlar om att förenkla människors vardag, att göra det lättare för folk att integrera med den offentliga förvaltningen, sade hon. Och här kommer DIGG in som en viktig aktör för att samordna de gemensamma utmaningar som digitaliseringen innebär för offentlig förvaltning.

Regeringen har idag ett starkt fokus på digitalisering av den offentliga världen, och arbetet är komplext. Monica Grahn lyfte fram vikten av helhetssyn och lagsport och kom också med en uppmaning till de seminariedeltagare som representerade arbetstagarorganisationerna.

– Utbilda er! Ställ krav på att få möjlighet att förstå processer och arbetssätt. Men ansvaret ligger också hos varje medarbetare att vilja ge sig in i leken.

Förändring en kulturresa 

För att inspirera deltagarna hade Partsrådet bjudit in partsrepresentanter från Lantmäteriet och CSN som berättade om sina myndigheters arbete med innovation och utveckling.

Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet, inledde sin presentation med att fråga sin telefon vem som äger fastigheten X i Gävle. På några få sekunder hade en klar och tydlig talsvarsröst givit svaret.

– Det här är ett sätt att illustrera hur vårt innovationsarbete befriat oss från arbetsuppgifter som inte är särskilt inspirerande för våra medarbetare att lägga tid på. Genom att automatisera den här tjänsten kan vi fokusera på viktigare saker, förklarade han.

Lantmäteriet har infört ett innovationsråd som beslutar om nya satsningar och metoder. Inom enheten för innovation har man också tagit en innovationsstrategi, som bland annat syftar till att få med alla i innovationsarbetet. Mats Snäll framhöll hur betydelsefullt det är med en kultur som omfamnar innovation och förändring.

– Mitt råd till arbetsgivare är att skapa det utrymmet. Sätt en budget och tänk på att fånga upp och förädla goda idéer.

Annika Fahlander, enhetschef på CSN, höll med om att det i hög grad rör sig om en kulturresa.

– Det handlar om hur vi ser på oss själva. På CSN har vi ett samverkansavtal mellan parterna. Vi går alltså längre än vad lagen kräver. Det här har givit oss bra draghjälp för att utveckla samverkan inom myndigheten.

Detta blev också tydligt i den presentation CSN stod för. Verksamhetsutvecklarna Heidi Renberg och Jonas Thunberg berättade om arbetet med innovationsteam och referensgrupper sammansatta av många olika kompetenser. Grupper som testar både förslag och resultat.

För Anneli Gårdbäck som är representant för ST vid CSN känns myndighetens innovationsarbete mycket viktigt.

– Innovation och utveckling innebär mer dynamik på arbetsplatsen. Det blir roligare att jobba helt enkelt. Det är förstås också viktigt för att kunna rekrytera rätt medarbetare – att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Spännande initiativ

Den avslutande talaren på Partsrådets innovationsdag var Lars Persson Skandevall, VD på Bron innovation. Han presenterade en tes om att det är svårt med innovation i offentlig förvaltning. Anledningen är statens DNA, det vill säga regleringsbreven och den statliga värdegrunden. Förvisso viktiga förutsättningar för offentlig förvaltning av svensk modell men kanske också begränsande i ett innovativt och snabbfotat arbete.

Han lämnade dock åhörarna med en hoppfull spaning framåt.

– Det finns flera spännande initiativ att följa. Ett är One Team Gov, som utgår från enkla principer för att förnya och modernisera offentlig verksamhet. Ett annat område, där just Västernorrland har bra förutsättningar, är GovTech där den offentliga sektorn och innovativa företag skapar nya digitala tjänster. Här kommer ett regionalt initiativ att tas senare under året.

Engagerade deltagare

Partsrådets innovationsdag lockade både arbetsgivar- och fackliga företrädare och engagemanget var stort bland de närvarande. För Lars-Peter Alexandersson, HR-specialist vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, var medskicken till den egna verksamheten många.

– En följd av det här är att vi kommer att börja tala om innovation på allvar. Vi har inte använt det begreppet inom myndigheten tidigare, men jag kommer att ta med mig flera idéer hem. Inte minst resonemanget om innovationsteam och innovationsstrategier.

Relaterat innehåll