Tidigare området Innovation och utveckling

Inspirerande labbdagar med innovation i fokus

Bild på hand som håller i mobiltelefon och samtidigt tar bild på gata.

måndag 15 oktober 2018

Innovationslabb är en bra metod för att skapa insikter om hur man kan ta till sig nya arbetssätt. Därför bjöd Partsrådet in till två intensiva labbdagar där 42 företrädare för arbetsgivare och fack (partsföreträdare) från 12 myndigheter fick möjlighet att både inspireras och prova på att innovera själva.

– Kul att prova på innovationstekniken i workshopform. Det var spännande och intresseväckande – och utmanar många föreställningar, säger Urban Carlswärd, HR-strateg på Försvarets Materielverk, som deltog i seminariet tillsammans med fackliga företrädare för myndigheten.

Epicenter är en av de första digitala innovationshusen – inte bara i Sverige utan i hela världen. Här samlas några av de mest innovativa stora internationella företagen liksom mindre start- och scale-up bolag.

Ola Ahlvarsson, en av grundarna till Epicenter, inledde labbdagarna med en föreläsning om vikten av att hänga med i den tekniska utvecklingen.Han konstaterade att utvecklingen går otroligt snabbt – och menade att det är något som alla människor måste förhålla sig till.

– Vad ska ni göra när det kommer teknologi som är bättre än ni? Om AI blir dubbelt så smart till halva priset varje år – vad händer då? Hur kan vi om 30 år konkurrera mot mobiler och datorer som är en miljard gånger snabbare än idag?

Den gudalika människan

Ola Ahlvarsson betonade att det är viktigt att ha en nyfikenhet och en strategi för att jobba med innovation. Han målade upp en framtid där vi har tagit fram innovationer som vi inte ens kan föreställa oss idag.

– I framtiden kommer vi att ha så mycket robotik i kroppen att vi kan leva så länge som möjligt med superkrafter. Man kan prata om Homo Deus, den gudalika människan, istället för Homo Sapiens, sa han och berättade att det finns teorier om att vi i framtiden till och med ska kunna bota döden.

Samtidigt, menade han, finns det forskare som Steven Hawkings som har varnat för AI och menat att detta är något som är farligare än kärnkraft.

Ola Ahlvarsson menade att det är svårt att veta hur utvecklingen kommer att påverka offentlig sektor.

– Men det är viktigt att man har en nyfikenhet och en vilja att titta på andra lösningar än dem som man traditionellt har haft.

Digital safari

Under en digital safari fick deltagarna på innovationslabbet prova på den senaste tekniken. I en station fick de träffa den virtuella assistenten Alexa, som skapats av Amazon, och prova på att ställa frågor och få svar av henne. De fick även ta del av utvecklingen inom smart wearables, det vill säga datorbaserad teknik inbyggd i bärbara produkter som kläder och accessoarer.

Ett exempel är Racefox, en digital löparcoach där man under löprundan kan få råd om hur man ska anpassa steglängd och annat för att få maximal effekt av löpningen och minimalt med skador.

Deltagarna fick även ta del av VR, virtual reality, samt AR, augmented reality, där man lägger ett virtuellt lager på verkligheten, och till exempel kan få omdömen om restauranger samtidigt som man går ner för en gata.

De fick sedan arbeta praktiskt med en innovationsövning. Deltagarna arbetade i grupper och identifierade en utmaning eller ett problemområde, som antingen kunde vara en intern process eller en större samhällsutmaning. Därefter fick de enligt en systematisk process, med inspiration från de tekniska lösningarna som presenterades på den digitala safarin, identifiera innovativa lösningar på problemet/utmaningen.

Intresseväckande

Både Emilie Hultin och Urban Carlswärd tycker att labbdagarna var inspirerande och intresseväckande.

– Det behöver inte vara så svårt att innovera, menar Emilie Hultin, ledamot i Saco-S styrelse på Karolinska institutet.

– Träningsdagen med olika tekniker inom AI var spännande och väckte en hel del nyfikenhet och förväntan, säger Urban Carlswärd.

Det han tar med sig hem till FMV är tankar om hur den nya tekniken kan komplettera myndighetens nuvarande arbetssätt och även vilka nya möjligheter som den nya tekniken innebär för myndighetens arbete.

Samtidigt menar han att man måste vara observant på risken att den nya tekniken leder till kunskapsklyftor och ett digitalt utanförskap, om den äldre generationen får svårt att hålla samma takt som den yngre.

– Vi anställer nya medarbetare som aldrig har upplevt en ouppkopplad barndom och därmed har en snabbhet som många äldre medarbetare i vår verksamhet aldrig kommer att komma upp i, konstaterar han.

Tillåtande klimat

Emilie Hultin tar med sig tillbaka till KI insikten om att man inte ska vara rädd för att testa nya idéer – det går att göra på ett snabbt och enkelt vis.

– Det är viktigt att arbeta och verka för ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen. Om man får kollegor att känna sig säkra och trygga, då kommer idéerna och innovationerna. Framtiden har mycket intressant att erbjuda om man är öppen och nyfiken, menar hon.

Relaterat innehåll