Tidigare området Innovation och utveckling

Snabba innovationer i en snabbt föränderlig tid

måndag 15 april 2019

– Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu och i morgon kommer den att gå ännu fortare. Hur leder man då? Så inledde Lisa Lindström, vd på digitalbyrån Doberman, sin föreläsning på en av Partsrådets innovationsfrukostar. Hon betonade vikten av att – inte minst som myndighet – alltid befinna sig i konstant rörelse.

Lisa Lindström menade att myndigheter är bra på att förbättra sin verksamhet på traditionellt vis, i det som hon kallar för produktionssamhället. Nu gäller det också att öva på hur man utvecklar sin verksamhet i det nya prototypsamhället – ett samhälle där man inte gör saker på samma sätt varje gång.

– Om man som myndighet till exempel kommer till insikt om att en medborgare vill möta en i mobilen tar det idag kanske fem år innan man har kunnat ta fram tjänsten. Men då har vi ju helt andra mobiler – eller kanske inte mobiler alls, konstaterade hon.

På inspirationsfrukosten betonade hon vikten av att skapa en nyfikenhetskultur inom statsförvaltningen – till skillnad mot den tvärsäkerhetskultur som hon menade finns på många håll idag.

Nya arbetssätt

Lisa Lindström konstaterade att många myndigheter är bra på att skapa vardagsinnovationer. Hon uppmanade partsföreträdarna som deltog i seminariet att lyfta fram goda exempel, försöka röja hinder och verka för att beslut fattas på nya sätt.

Hennes egen strategi som vd är att fatta enkla och okomplicerade beslut själv – men låta medarbetarna vara med och fatta de stora, viktiga besluten. Ett exempel på det senare var när hennes företag skulle etablera sig på en ny ort. Medarbetarna föreslog att det nya kontoret skulle ligga i New York och trots att Lisa Lindström själv var tveksam till den föreslagna orten tvingade hon sig att inte säga nej utan ja, vi testar. Nu har Doberman ett kontor i New York med 20 anställda som har varit lönsamt sedan den första dagen.

Hon uppmanade partsföreträdarna att börja innovera i det lilla.

– Flyg så lågt ni kan. Vänta inte på de stora systemförändringarna, testa i er egen organisation. När ni får synlighet för det nya arbetssättet – flyg lite högre. Det är så man får ledningens förtroende.

Radikal innovation

Lisa Lindström menade att myndigheter i en nära framtiden måste hitta nya sätt för att kunna möta medborgarnas förändrade behov och teknikutvecklingens möjligheter.

– Jag tror att myndigheter skulle tjäna på att arbeta närmare varandra för att lösa livshändelser utifrån medborgarens behov, säger hon och menade att man även behöver anställa nya kompetenser än dem som idag finns verksamma inom myndighetsvärlden.

Hon ger följande råd till myndigheter som vill lyckas att göra det hon själv kallar radikal innovation, och som hon menar är nödvändigt för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen:

  • Orka stanna kvar i utmaningen ni vill lösa och försök förstå vad som är de egentliga problemen
  • Ta tid till att skapa insikter kring dessa problem, gärna genom brukarmedverkan
  • Håll en hög ambition och försök hålla i den över tid
  • Testa tidigt och ofta
  • Utse hinderröjare så att tidiga idéer inte refuseras utan utforskas vidare under tiden hinderröjarna undersöker vad som krävs för ett framtida genomförande.

Skapa tillit

Vad kan partsföreträdarna sätta igång med direkt på sina myndigheter?

Lisa Lindström gav rådet att bygga team över avdelningsgränserna, se till att ta med olika kompetenser tidigt i ett projekt och att testa idéer genom prototyper.

– Jag tror på att etablera en lärandekultur, där medarbetare uppmanas att testa nya arbetssätt, nya metoder och att reflektera över dess effekt. En sådan lärandekultur kräver tillit, att alla känner att de uppmuntras att utforska snarare än att följa regelboken, sa hon.

 

Om Lisa Lindström: Doberman har under Lisa Lindströms ledning mottagit flertalet designutmärkelser, utsetts till Sveriges bästa arbetsplats samt kvalificerat sig som gasellföretag.

 

Relaterat innehåll