Tidigare området Innovation och utveckling

Arbetsförmedlingens innovationscenter: en metod för digital utveckling

Foto: Hammer Tusk, Unsplash.

onsdag 23 januari 2019

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter, öppnat våren 2016, har under senare år varit en viktig del i arbetet med myndighetens digitala förflyttning. Under ett studiebesök arrangerat av Partsrådet fick företrädare för arbetsgivare och fackförbund (partsföreträdare) från flera myndigheter möjlighet att inspireras av Arbetsförmedlingens arbete med digitala innovationer.

Paula Fagerlund, som nyligen tillträtt som chef för Digitalt innovationscenter, inledde studiebesöket med att berätta att hon själv blev överraskad över hur mycket som är på gång inom staten.

– Jag har själv aldrig arbetat inom staten tidigare och blev förvånad över vilken innovationskraft som finns. Det bubblar verkligen på Arbetsförmedlingen och folk brinner för det de gör, sa hon.

Innovationscentret har en fast kärna av medarbetare och lånar sedan in folk från verksamheten under ett år. Tanken är att dessa personer ska lära sig hur man skapar innovationer och sedan sprida det kreativa arbetssättet till sina egna verksamheter.

Tre horisonter

Paula Fagerlund pratade om tre horisonter för innovationer. Att tänka i horisonter, menade hon, gör det lättare att planera verksamheten och se vad som är vanlig utveckling och vad som är innovation.

Den första horisonten handlar om här och nu – vilka processer som man kan se över och förändra direkt. Den andra handlar om vad som händer imorgon. Att ta fram nya tjänster till kunderna innan kunderna själva har förstått vad de vill ha.

Den tredje, disruptiva horisonten, är mer långsiktig och samhällsövergripande. Den förändrar hela industrier, som till exempel har skett med bank och försäkring där det kommer nya start up-bolag och utmanar den gamla industrin.

– Här måste man jobba med kultur och människor. Saker som vi inte vet idag kan vara vardag om tio år, sa hon och nämnde swish som exempel.

Innovationsmässa

För att få en tydligare bild av hur man kan arbeta med innovationer fick partsföreträdarna besöka olika stationer, med exempel på tjänster som innovationscentret tagit fram.

I en station fick man ta del av Future Skills Lounge, som visualiserar vilka kunskaper och förmågor som man får genom att till exempel spela dataspel, som man sedan kan ha nytta av i yrkeslivet.

Ett par av projekten bestod av VR, virtual reality. I projektet Sverige bygger nytt får deltagarna under två veckor prova olika byggyrken. Två av dem, elektriker och grävmaskinist, har skapats i virtual reality.

I Yrkesjakten kan man via mobilen göra ett virtuellt studiebesök på en arbetsplats när man själv vill.

Framtidsspaning

Per-Johan Alfredsson från Myndigheten för Yrkeshögskolan, och Erika Sjödin från Statens tjänstepensionsverk, båda arbetsgivarföreträdare, var två av deltagarna på studiebesöket.

Erika Sjödin hade åkt ner från Sundsvall för att få inspiration i innovationsarbetet på den egna myndigheten.

– Det är en bra möjlighet att se med egna ögon sådant som man annars läser om, allt fantastiskt som sker genom innovation. Vi är modigare och det händer mer än någonsin. Det här är en enorm möjlighet att framtidsspana, menade hon.

Per-Johan Alfredsson uppskattade inte minst gamingmontern, där man utgick från färdigheter som jobbsökande har tillägnat sig genom att spela dataspel.

– Vi som arbetsgivare måste tänka på att arbetssökande kan få skills med sig från annat än utbildning och jobberfarenheter. Det var också intressant att se att man kan presentera olika yrkesroller på nya sätt, sa han.

Relaterat innehåll