Tidigare området Innovation och utveckling

Exempel på användning av ny teknik - vi anställer en robot

Person i föreläsarsituation stående bredvid en powerpointbild med en bild av en robot med pälsmössa.

fredag 29 maj 2020

Innovation och utveckling behöver inte innebära användningen av ny teknik (digitalisering), men gör ofta det. Här beskriver Peter Säll hur Arbetsförmedlingen använt sig av ny teknik, i det här fallet genom att försöka sig på att anställa en robot, för att innovera sin verksamhet. Det är också ett fint bevis för hur man kan testa sig fram för att se hur ny teknik kan användas.

Relaterat innehåll