Tidigare området Innovation och utveckling

Exempel på hur man kan arbeta med innovation

Peter Säll, innovationscenter på Arbetsförmedlingen.

fredag 14 februari 2020

Arbetsförmedlingen är en myndighet som tagit sig an sitt innovationsarbete genom att etablera ett Innovationscenter. Här berättar Peter Säll från Arbetsförmedlingen hur de har valt att organisera sig och arbete med ny teknik för att innovera sitt sätt att genomföra sitt uppdrag.

Relaterat innehåll