Tidigare området Innovation och utveckling

Innovation: Ett perspektiv från entreprenören

Ola Ahlvarsson. Fotograf: Tom Solo

den 11 februari 2020

En viktig pusselbit i att lyckas med innovation är att samarbeta och samverka med andra. Det gäller både mellan myndigheter men också mellan myndigheter och externa intressenter, inte minst entreprenörer. Se här för en inblick i hur en entreprenör tänker när det kommer till innovation och utveckling.

Relaterat innehåll