Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: Partsgemensamt analysarbete på Statens tjänstepensionsverk, SPV

tisdag 18 juni 2024

Transparens, dialog och respekt för varandras roller. Det är tre nyckelfaktorer bakom den partsgemensamma lönebildningsprocessen hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). 
–    Sen tycker jag att det är viktigt att vi kan skratta tillsammans ibland, även om vi ofta kan tala om allvarliga saker. Det bygger en kultur, säger Caroline Ytterström, HR-chef. 

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget.
Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att hantera, beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom staten och tidigare statliga verksamheter som bolagiserats. SPV har drygt 1 miljon kunder – både statligt anställda, tidigare statligt anställda och pensionärer. SPV finns i Sundsvall och har ungefär 250 medarbetare. 

Lokala lönebildningsprocessen

I en film från myndigheten som visades på Lönebildningsdagen beskrev lokala parter den partsgemensamma lönebildningen med särskilt fokus på analysarbetet. 
Medverkade i filmen gjorde Caroline Ytterström, HR-chef, Karina Jönsson, HR-utvecklare, Kari Jokonen, SEKO, Joanna Koponen, Saco-S och Daniel Granath, OFR/S, P, O. 
 
För parterna på SPV snurrar årshjulet för lönebildningsprocessen på hela året: från lönekartläggningen i början av året till utvärdering och analys av utfall i slutet – innan det är dags för processen att starta om igen. 

Respektera varandras roller

Från båda parters sida lyfts behovet av en ständigt pågående dialog för att slippa släcka bränder i efterhand. Målet är i stället att få en kontrollerad, transparent och öppen process. 
– Dialogen är grundläggande. Att vi kan prata öppet och att vi har respekt för varandras roller, säger Daniel Granath, OFR/S, P, O.