Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: Det partsgemensamma analysarbetet inför lönerevision

måndag 20 maj 2024

Den 24 maj bjöd centrala parter in er som är representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet till Lönebildningsdagen. Ett väl genomfört analysarbete lägger grunden för den lokala lönebildningen. 

Stort tack till alla deltagare som bidrog med sin klokskap och kompetens och hjälpte oss att belysa analysarbetet inför lönerevision!

Nedan har du nu möjlighet att se filmen från dagen

 

 

Kapitelindelning 

Tidsangivelserna i kolumnen till vänster nedan visar var i filmen ovan en programpunkt börjar.  

 4.20

Konjunkturläget inför nästa avtalsrörelseYlva Hedén Westerdahl, prognoschef,  Konjunkturinstitutet

 27.29 Inflationschock: så påverkas lönernaPetter Hällberg, nationalekonom, Medlingsinstitutet
54.11 Centrala parters förhandlingsledningar Anna Falck (Arbetsgivarverket), Anna Steen (Saco-S),  Åsa Erba Stenhammar (OFR/S,P,O), Helen Thornberg (Seko)

1.06.48

 

 

Det partsgemensamma analysarbetet:
 (1.24.26) BESTA
 (1.35.57) Analyskraft

2.01.10 Partsgemensamt analysarbete på Statens tjänstepensionsverk, SPV - lokala parter berättar