Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: Konjunkturläget inför nästa avtalsrörelse

tisdag 18 juni 2024

Låg tillväxt, hög inflation, sjunkande reallöner och stigande räntor. De senaste åren har varit tuffa – men mycket talar för att det värsta är över. 

–    Vi tror att vi har nått botten nu, sade Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, Konjunkturinstitutet (KI). 

Se  och läs om Ylva Hedén Westerdahls medverkan på Lönebildningsdagen i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret.

 

 

Temat för lönebildningsdagen 2024 var: Det partsgemensamma analysarbetet inför lönerevision. Samhällsekonomiska förutsättningar har förstås stor betydelse för lönebildningen, och det var därför passande att dagens första talare var Ylva Hedén Westerdahl som gav en bild av konjunkturläget inför nästa avtalsrörelse.  

Ylva Hedén Westerdahl började med att konstatera att lågkonjunkturen har varit väntad. Boven i dramat har till stor del varit inflationen. Tittar man på vilka faktorer som huvudsakligen drivit inflationen återfinns energipriser, varupriser, tjänstepriser samt den svaga kronan. 

Inflationen är dock inte ett svenskt problem, utan samma utveckling har skett i både EU och USA.

– Även om orsakerna bakom är delvis olika, konstaterade Ylva Hedén Westerdahl.

Nu vänder det

KI:s prognos är dock att det värsta nu bör vara över och att inflationen kommer att falla ner under 2 procent. KI spår att Riksbanken kommer att genomföra fyra räntesänkningar under året. Bankens egen prognos är tre, men den huvudsaklige trenden är tydlig.

Med fallande inflation och räntor är prognosen att även konsumtion och tillväxt tar fart de kommande åren, men det finns fortfarande orosmoln på himlen och osäkerheter i prognosen, konstaterade Ylva Hedén Westerdahl. 
Inflationens utveckling, penningpolitiska effekter, hushållens konsumtion och geopolitisk utveckling, var några sådana faktorer som hon räknade upp.

–    Det finns mycket som skulle kunna ställa till det, konstaterade Ylva Hedén Westerdahl.