Tidigare arbetsområden

Avslut för utvecklingsprogrammet

måndag 23 november 2015

Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.