Tidigare arbetsområden

Alla filmer

Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått u...

Tidigare arbetsområden
Video

Tänkande maskiner

Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Video

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att...

Tidigare arbetsområden
Video

Effektivt teamarbete

I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttj...

Tidigare arbetsområden
Video

Framtidstrender

Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” a...

Tidigare arbetsområden
Video

Start för 2016 års utvecklingsprogram

Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklin...

Tidigare arbetsområden
Video

Hantera förändring

I filmen Vad är nyckeln till ett effektivt kommunikationsarbete berättar Göran Rosberg, partner på Ernst & Young om förändringsarbete. Göran inledde sin föreläsning med ett...

Tidigare arbetsområden
Video

Förändringskommunikation

I filmen Förändringskommunikation pratar Sonja Rasin, CEO & Partner på Diplomat Communication om kommunikationens betydelse vid förändring, på ett seminarium i november.

Tidigare arbetsområden
Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och...

Tidigare arbetsområden
Video

Viktigt teamarbete

Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium...

Tidigare arbetsområden
Video

Att leda i förändring

Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Video

Steg mot förändring

Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig. Detta på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utv...

Tidigare arbetsområden
Video

Individen i fokus

Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna reson...

Tidigare arbetsområden
Video

Digitala trender

I filmen Hur digitalisering förändrar tjänster och produkter gör Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talar om digitalisering i näringslivet...

Tidigare arbetsområden
Video

Lärande inom staten

Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Pa...

Tidigare arbetsområden
Video

Att rusta sig för förändring

Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark...

Tidigare arbetsområden
Video

Våga lära nytt

Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekte...

Tidigare arbetsområden
Video

Framtiden kan ingen förutspå

Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören...

Tidigare arbetsområden