Tidigare arbetsområden

Start för 2016 års utvecklingsprogram

torsdag 31 mars 2016

Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.