Tidigare arbetsområden

Avslut för utvecklingsprogrammet

tisdag 25 oktober 2016

Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.