Tidigare arbetsområden

Inspirerande för lokala parter

måndag 22 december 2014

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.