Tidigare arbetsområden

Hot på jobbet

onsdag 30 april 2014

Området Hot på jobbet utmynnade i en webbplats som riktar sig till tjänstemän inom staten (chefer, medarbetare, fackliga representanter eller specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner).

Sidan handlar om det som kallas för otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption, som utförs av personer utanför myndigheten och som är riktat mot anställda eller myndigheten som sådan. Webbplatsen ger råd och tips om hur man kan hantera och motverka sådan påverkan.

Syftet var att på ett lättillgängligt sätt:

Partsrådet/Satsa friskt och Brottsförebyggande rådet (Brå) har i samarbete utvecklat webbplatsen och en handbok mot otillåten påverkan. Brå gav ut handboken och Partsrådet ansvarade för att ta fram webbplatsen.

De olika avsnitten och innehållet på webbplatsen är uppbyggd utifrån den handbok som Brå gav ut.

Webbplats och broschyr