Evenemang

Informationsträff Arbetslivsresan: Hur kan Partsrådet ge stöd i frågor som rör ett längre arbetsliv?

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

För att skapa ett hållbart och längre arbetsliv behöver vi skapa goda förutsättningar som kan få medarbetare att vilja, orka och kunna stanna längre på arbetsplatsen. Partsrådet bjuder in till en informationsträff för att ge en inblick i hur lokala parter kan få stöd i att arbeta praktiskt med dessa frågor.

Tjänsten Arbetslivsresan: Om och för ett längre arbetsliv lyfter olika teman som kan stödja i arbetet för att möjliggöra ett hållbart och längre arbetsliv: 

  • främja återhämtning och flexibilitet
  • främja socialt stöd och delaktighet
  • främja motivation, stimulans och tillfredsställelse
  • främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling

Under informationsträffen den 3 oktober kl. 10.00–11.00 kommer ni att få ta del av tjänsten genom inspirationsmaterial, reflektion i mindre grupper och diskussion i stor grupp. Ni får lära känna tjänsten lite mer och hur ni kan arbeta praktiskt med frågorna i er verksamhet och organisation. Ni får också veta vilket stöd ni kan förvänta er av oss på Partsrådet.

Tjänsten Arbetslivsresan:

Tjänsten belyser de organisatoriska förutsättningarna för att orka, vilja och kunna arbeta längre. Den är också ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med en ny arbetsmiljöstrategi. Under tjänstens gång får ni tillgång till frågeställningar som hjälper er att lokalt arbeta med de olika temana, där ni också stöttas till att hitta aktiviteter som skapar systematik kring ett hållbart och längre arbetsliv. 

Med tjänsten får ni:

  • en introduktion till den forskningsbaserade swAgeTM-modellen (sustainable working life for all ages) vars syfte är att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande. 
  • en beskrivning av arbetslivsresan som påminner om hur människors förutsättningar förändras över tid och påverkas både av vad som händer på jobbet och i privatlivet. Arbetslivsresan används också som ett verktyg i analysarbetet när ni tittar på er egen organisation.
  • kunskapsinspel från experter och tongivande personer.
  • en metodik i sex steg där ni vänder blicken mot er egen organisation för att skapa er en gemensam bild av nuläget, ett framtida önskat läge, samt gör en plan för hur ni ska åstadkomma förflyttningen.

Varmt välkommen att anmäla er!  

Om ni har några funderingar hör gärna av er till viktor.marklund@partsradet.se.

Var?

Digital sändning. Länken skickas ut till anmälda före evenemanget.

När?

3 oktober 10.00-11.00

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. 

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.

Anmäl dig här!