Evenemang

Att behålla och utveckla kompetens — en fråga om hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Ett aktivt arbete med kunskaps- och kompetensdelning inom organisationen ökar verksamhetens robusthet samtidigt som medarbetare säkrar sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Forskning visar också på positiva effekter på både hälsa och produktivitet. Hur kan lokala parter arbeta gemensamt för att stärka förmågan och initiativen att ännu tydligare sätta lärande, kompetensutveckling och engagemang på agendan?

Att stötta medarbetare i att behålla kunskap och utveckla kompetens är av stort intresse för både arbetsgivare som arbetstagare. Det handlar om att kunna bygga upp robusthet och minska sårbarheten för verksamheten genom att arbeta aktivt med att dela kunskap och kompetenser inom organisationen, och samtidigt om att arbetstagaren får säkra sin plats och attraktivitet på arbetsmarknaden.

Utifrån forskningen vet vi också att medarbetare som ständigt fyller på med kunskap både presterar och mår bättre. Det kräver tydliga strategier. Nycklarna är att ta tillvara och använda erfarenheter i arbetet bättre och att samarbeta för lärande, vilket i sin tur betyder att vi behöver skapa gynnsamma förutsättningar i form av exempelvis strukturer, arbetssätt och socialt klimat.


Hur kan då lokala parter arbeta gemensamt för att stärka förmågan och initiativen att ännu tydligare sätta lärande, kompetensutveckling och engagemang på agendan?


Under webbinariet får du möjligheten att ta del av ett partsgemensamt samtal med frågeställningar som

  • Hur tar vi oss an frågan om ett längre arbetsliv utifrån lärande, kompetens och kompetensförsörjning?
  • Hur löser vi verksamhetsutmaningarna på andra sätt och hur nyttjar vi varandra bättre?
  • Vilka samtal behöver vi ha för att tillvarata kompetenser som finns inom organisationen?

Medverkar gör Karin Åslund, förhandlare från Arbetsgivarverket, och Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR, som båda sitter i styrgrupperna för Partsrådets arbetsområden Hållbart Arbetsliv och Arbetsmiljö.

 

Se filmen här:

Har du frågor om anmälan, kontakta halina.sandler@blick.se 

Har du frågor om webbinariet, kontakta viktor.marklund@partsradet.se 

Relaterad läsning

Partsrådet erbjuder flera tjänster som kan vara intressanta för dig som deltar i webbinariet att titta närmare på, bland annat:

Lärande i förändring

Arbetslivsresan

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

24 oktober 2023, kl. 11.00 - 11.45.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet.

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.