Evenemang

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

Under informationsträffen får du en inblick i hur det webbaserade verktyget IA-systemet används för att systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet i organisationen. Du som deltar får en praktisk genomgång av hur systemet och supporten fungerar. Du har också möjlighet att ställa frågor utifrån villkor och krav i din organisations verksamhet. Välkommen att delta! 

Det webbaserade verktyget IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall och incidenter. Det är framtaget av Afa Försäkring och har idag mer än 1,5 miljoner användare inom en rad olika verksamhetsområden.

Partsrådets program Hållbart arbetsliv tillhandahåller tjänsten kostnadsfritt till organisationer inom det statliga avtalsområdet.

I tjänsten ingår, förutom access till IA-systemet och full funktionalitet, även personlig support vid implementering, användande och expandering av systemet.

Under hösten finns bara två tillfällen att ta del av mer information kring verktyget, så passa på att anmäla dig. 

8 september: 10.00-12.00, digital medverkan via Zoom
7 december: 10.00-12.00, digital medverkan via Teams

Har du frågor om anmälan, kontakta halina.sandler@blick.se

Har du frågor om informationsträffen och IA-systemet,
kontakta magnus.ternerot@partsradet.se 

 

Var?

Digital medverkan via Zoom. Länk skickas ut före evenemanget.

När?

8 september kl. 10.00-12.00

Vem?

Informationsträffen riktar sig till partsföreträdare inom det statliga avtalsområdet: arbetsgivarföreträdare, t ex chefer och HR, samt fackliga företrädare som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna introduktion.

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.