Evenemang

Vad är en lagom arbetsbelastning?

Arbetsmiljö

Webbinarium

Arbetslivet kan vara utmanande, och många av oss har upplevt hög arbetsbelastning på ett eller annat sätt. Finns det en optimal nivå på arbetsbelastning och hur kan vi förebygga att den blir ohälsosam? Vad är det som skapar ohälsosam arbetsbelastning och hur kan vi bli bättre på att bedöma hur olika krav i arbetet påverkar oss?

Webbinariet filmades. Du hittar videospelaren längre ner på sidan.

 

En rimlig arbetsbelastning innebär att det är balans mellan krav och resurser, att arbetsuppgifter och förväntade resultat är tydligt kommunicerade och att det finns tid för vila och återhämtning.

I alla organisationer finns krav som kan få psykiska konsekvenser, till exempel motiverande arbetsuppgifter, inflytande, socialt stöd, samarbete, ledarskap och organisatorisk rättvisa. Det mesta, men inte allt, omfattas av begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Alla delar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön spelar roll för arbetsbelastningen och för de effekter på vår prestationsförmåga, vårt välbefinnande och vår hälsa som arbetsbelastningen har.

Den 5 december möter Partsrådets Ylva Nordling docent Mats Eklöf i ett samtal om arbetsbelastning ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Målet är att du som deltar ska få mer kunskap om

  • begreppet arbetsbelastning och dess olika dimensioner
  • vad som definierar en "lagom" arbetsbelastning

Du får också praktiska råd om hur du kan förebygga och bedöma ohälsosam arbetsbelastning i din organisation.

Mats Eklöf är legitimerad psykolog och docent i yrkesmedicinsk forskning, tidigare verksam bland annat vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han har mer än 30 års erfarenhet av arbete med att förstå och förbättra psykosocial arbetsmiljö inom både privat och offentlig verksamhet och på såväl individ-, och grupp- som på organisationsnivå.

 

Se det filmade webbinariet:

Har du frågor om webbinariet, kontakta karin.lack@partsradet.se 

 

Relaterad läsning: 

Organisationens förmåga att arbeta proaktivt och att ha rutiner och strukturer på plats för att identifiera tidiga tecken är centralt i det förebyggande arbetet. Med tjänsten Fånga tidiga tecken får ni stöd i det förebyggande arbetet mot stress.  

Tjänsten Välkommen tillbaka bidrar till friska och engagerade arbetsplatser genom att stötta organisationen med ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och evidensbaserade åtgärder.  

Det partsgemensamma arbetsmaterialet om psykisk hälsa ger kunskap, samtalsstöd och konkreta verktyg för att underlätta samtalet om, och det strategiska arbetet med, psykisk hälsa på er arbetsplats.  

E-utbildningen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken guidar er genom de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

5 december 2023, kl. 11.00-12.00.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. 

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.