Om oss

Lokala parter viktiga för demokratin

Foto: Catharina Biesèrt.

måndag 14 september 2020

OECD belyser i en rapport de positiva effekter som kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motverka diskriminering i arbetslivet. – Det handlar om grundläggande förutsättningar för demokratin, säger Emilia Liljefrost, t f kanslichef för Partsrådet och programchef för programmet Hållbart arbetsliv. Hon menar att lokala parter har en viktig del i att upprätthålla den välfungerande modell som vi har i Sverige.

I rapporten Negotiating Our Way Up har OECD tittat närmare på hur facklig anslutningsgrad, arbetsgivarnas organisering och kollektivavtalens täckningsgrad påverkar sysselsättning, arbetslöshet och produktivitet.

OECD konstaterar att förhandlingar och kollektivavtal är mycket användbara instrument för att möta de utmaningar som framtidens arbetsliv innebär.

Slutsatsen är att mer koordinerade system för lönebildning – som vi har i Sverige – är förknippade med högre sysselsättning, lägre arbetslöshet, bättre inkludering av utsatta grupper och mindre ojämlikhet jämfört med fullt decentraliserade system.

– Här kan Partsrådet vara med och bidra. Det är viktigt att skapa ett engagemang och odla förutsättningar för deltagande både från facklig sida och arbetsgivarsidan, säger Emilia Liljefrost.

Hon betonar att både det arbete som centrala parter gör inom ramarna för Partsrådet och det partsgemensamma arbetet på lokal nivå är viktiga beståndsdelar.

– Rapporten visar att en balans mellan ett partssystem som inte är fullt ut centraliserat och inte fullt ut decentraliserat är det mest ändamålsenliga. Det skapar förutsättningar för att möta stora samhällsutmaningar och driva positivt förändringarbete som får genomslag både på bredden och på djupet.

I rapporten undersöker OECD även vilken betydelse kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för arbetsmiljö, arbetstid, kompetensutveckling, omställningsförmåga och arbetet mot trakasserier och diskriminering i arbetslivet. Även här ser OECD att länder med hög facklig organisationsgrad och hög kollektivavtalstäckning överlag presterar bättre.

Ta del av rapporten.

Relaterat innehåll