Om oss

Partsrådets representantskap 2019

Representantskapets ordförande Hedda Mann, Arbetsgivarverket och Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström. Foto: John Gille Columbus

fredag 3 maj 2019

Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

I verksamhetsberättelsen berättar Jordbruksverket, Bolagsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statskontoret och Trafikverket hur de använt Partsrådets tjänster i sitt partsgemensamma arbete. Läs verksamhetsberättelsen här.

Representantskapet deltog sedan i lanseringseventet för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Läs mer om eventet här.

Läs mer om hur representantskapet fungerar här.