Vi erbjuder

Hela verksamheten gynnas av en inkluderande arbetsmiljö

I en inkluderande kultur finns öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi är respektfulla mot varandra och uppskattar olikheter, delar med oss av information och kunskap. I en inkluderande arbetsmiljö kan var och en bidra på lika villkor. På temat Inkluderande arbetsmiljö erbjuder Partsrådet en tjänst som fokuserar på frågor kring hur en statlig organisation kan skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare. Nedan kan du också ta del av artiklar och webbinarium med fokus på ämnet.

Artiklar och film