Vi erbjuder

Morgondagens statliga arbetsplats

Pandemin skapar nya frågor om arbetslivet

Nu när vaccinationsprogrammen är i gång ser det ljust ut för en återgång till en mer normal tillvaro. Förmodligen kan vi snart börja träffas i större grupper vilket också innebär att de som har arbetat hemifrån med stor sannolikhet kan återvända till sina arbetsplatser under tidig höst. Nu kan vi också se att pandemin och digitaliseringen har påverkat hur vi ser på arbete från hemmet och att många över lag är positiva till det, även om det också finns utmaningar.

Erfarenheterna som pandemin har gett öppnar därför upp tanken om att mer flexibelt kunna variera arbete från kontoret och hemmet. Det i sin tur väcker följdfrågor som behöver diskuteras av representanter för arbetsgivare och fack. I artiklarna och poddavsnittet nedan får vi input till dessa samtal för att skapa goda förutsättningar inför det nya läge som vi nu står inför.

Artiklar och filmer