Vi erbjuder

Pandemin väcker frågor om arbetsansvar och livsansvar

För ett par år sedan hade ingen kunnat ana att vi idag skulle stå inför ett, för många, helt nytt arbetsliv med  en snabb uppväxling till hybrida och digitala arbetssätt. Det i sin tur har väckt frågor om hur man relaterar arbetsansvar och livsansvar. Hur ser den nya arbetsplatsen ut i det "nya normala"?

Under våren 2022 kommer Partsrådet att sätta fokus på frågor som berör hur arbetsmiljön påverkas av hybrida och digitala arbetssätt. Dessutom har vi ett stort utbud av tjänster som ger stöd i att skapa ett hållbart arbetsliv. Välkommen till en nystart i arbetsmiljöarbetet!