Vi erbjuder

Vem är din arbetsplats utformad efter?

Har du funderat över vem som mår bra på din arbetsplats, och vem som utvecklas där? Får alla verkligen samma möjligheter?

För att skapa en arbetsplats där alla kan bidra på lika villkor behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas redan från början. Partsrådets nya tjänst, Inkluderande arbetsmiljö, ger lokala parter i statliga verk stöd och kraft i detta viktiga arbete som ger vinster för såväl individer som organisationer och hela samhället.

Du kan ta del av tjänsten nedan, samt av artiklar, ljudklipp och ett quiz som alla rör sig runt temat en inkluderande arbetsplats.

Artiklar