Vi erbjuder

Avstämning och utvärdering som stöd till förändring

Uppföljning är en central del i arbetet med arbetsmiljö, samverkan och lönebildning på arbetsplatsen. Det är också viktigt att få in en regelbundenhet, inte minst om man vill förändra och förbättra. Partsrådet erbjuder en rad olika initiativ för att ge råd och stöd i uppföljningsprocessen. Läs och låt dig inspireras!

Artiklar

Boka tjänsterna som bidrar till reflektion  

Gemensamt för tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst är att de ger utrymme för reflektion i och om våra statliga arbetsplatser – något som är extra aktuellt i samband med återgången till kontoret. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen.