Hot på jobbet

Introduktion till arbetet under ett akut skeende

Hot, våld och trakasserier på arbetet kan handla om många olika typer av situationer. Alltifrån enstaka hot via sms och mejl, trakasserier som pågår under en längre tid, till mer omfattande situationer som kan leda till våld och dödligt våld. Varje verksamhet behöver ha en beredskap för det som kan inträffa.

Lugna situationen

Att försöka skapa trygghet är bra i alla situationer, även de med en lättare typ av våld eller hot om våld. Genom din kommunikation och ditt kroppsspråk kan du bidra till att lugna både dig själv och andra.

Sätt den gräns du behöver

En del personer använder hot och våld som maktmedel för att uppnå något. Då hjälper det inte att försöka lugna situationen. I stället behöver du vara bestämd och sätta de gränser som ni har kommit överens om i verksamheten.

Prioritera säkerhet

I en situation där det finns en fara för liv eller allvarlig skada är första prioritet alltid att tänka på säkerheten. Fly eller sök skydd om det är möjligt. Gör det du kan för att andra människor inte ska komma till skada. Larma när du är i säkerhet.

Skapa trygghet

När situationen inte längre är akut kan du fokusera på trygghetsskapande åtgärder. Det minskar de psykiska skadorna och hjälper också till i återhämtningen. Jobba med psykologisk första hjälpen.

Ta hand om den som blivit drabbad

Arbetsgivaren är ansvarig för hur medarbetare har det på jobbet. Efter en akut händelse är det därför viktigt att ta hand om den eller de som har drabbats. Lämna aldrig någon ensam. Erbjud stöd.

Agera om det händer

Kartlägg och jobba bort så många risker som möjligt redan innan något sker, och förbered er för det som inte går att förebygga. I den här delen av Hot på jobbet hittar du stöd för att agera om något händer.