Arbetsmiljö

E-utbildningar med fokus på vardagen passar Vinnova

Bild på Per Norman, Jens von Axelson och Johan Lundholm.

tisdag 6 oktober 2020

När Sveriges innovationsmyndighet Vinnova gör en översyn av verksamheten passar Partsrådets digitala arbetsmiljöutbildningar bra. – Utbildningarna har fokus på hur man får det att funka i vardagen. Det är något som vi har nytta av, säger Johan Lundholm, HR-partner på myndigheten och specialiserad på arbetsmiljöfrågor.

Vinnova, Verket för innovationssystem, ser över sin verksamhet. Det berör flera medarbetare, som kommer att få nya roller i organisationen. Johan Lundholm ser Partsrådet e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö som ett bra sätt att rusta inte minst chefer och nya områdesansvariga inför förändringen.

– De vill ha mer utbildning, till exempel om vad det innebär att ha arbetsledande ansvar för en grupp – att ha personalsamtal och göra riskinventeringar.

Johan Lundholm uppskattar Partsrådets e-utbildningar för att de i mångt och mycket handlar om det förebyggande arbetet – hur man gjuter olja på vågorna och kan hantera småtjafset i vardagen.

– Utbildningarna är enkla och tydliga, utan pekpinnar. Här finns verktyg, råd och tips, säger han.

Aktuella frågor i coronatider

Partsrådet har tagit fram fem e-utbildningar; om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), nya gränser i arbetslivet, konflikthantering och hur man bygger robusta samarbetskulturer. De två senare utbildningarna har även översatts till engelska, efter önskemål från flera myndigheter.

– Utbildningen om hållbart medarbetarskap och det gränslösa arbetslivet är särskilt aktuell nu i coronatider. Medan utbildningarna om SAM och OSA ger bra grundläggande kunskaper, menar Johan Lundholm.

Flera fördelar med e-utbildningar

E-utbildningarna bygger på fem fysiska arbetsmiljöutbildningar som Partsrådet tidigare har erbjudit och som har tagits fram i samverkan med partsföreträdare på statliga verksamheter. De är anpassade efter de särskilda utmaningar och behov som finns inom staten.

Johan Lundholm har tidigare gått alla fem utbildningarna. Nu har han även tagit del av samma utbildningar som e-utbildningar.

– De ledarledda utbildningarna var jättebra. Men – de tog för lång tid. Jag tror att det är jättebra att gå in och ta del av e-utbildningarna, som tar upp det viktigaste från de fysiska utbildningarna.

Han ser flera fördelar med e-utbildningarna. Man kan gå tillbaka och repetera sådant som man vill titta mer på och man kan också dela upp utbildningarna, som består av ett antal lektioner.

Viktigt skapa vi-känsla

Allra bäst, menar Johan Lundholm, är det om man kan ta del av e-utbildningarna partsgemensamt i arbetsgrupper.

– Vi på HR gick tillsammans med skyddsombud på de fysiska utbildningarna. Då kände vi verkligen en vi-känsla – att det är viktigt att göra arbetet tillsammans för att vi ska få en bättre arbetsplats.

Han ser flera fördelar med att genomföra utbildningarna partsgemensamt. Det handlar om diskussioner som man ändå måste ta på arbetsplatsen och ju tidigare man tar tag i dem desto bättre.

– Framför allt skapar man en känsla av att detta inte bara är arbetsgivarens eller chefens problem, utan något som vi arbetar med tillsammans på myndigheten. Om vi kan skapa en vi-känsla löser vi mycket. Arbetsmiljöarbetet är ett ständigt arbete. Det är en gemensam angelägenhet och då är det viktigt att även ha ett gemensamt synsätt om hur vi ska gå till väga, säger Johan Lundholm.

Gemensam bild av läget

Han får medhåll av Per Norman, klubbordförande för Fackförbundet ST på Vinnova och företrädare för OFR/S,P,O samt Jens von Axelson, huvudarbetsmiljöombud och Saco-S-representant.

– Arbetsmiljöfrågorna är en av de viktigaste frågorna för oss fackliga företrädare, även om ledningen har det formella ansvaret för att arbetsmiljön fungerar på ett bra sätt, säger Per Norman.

Han anser att samverkan mellan arbetsgivaren och facken fungerar bra på Vinnova och tycker att arbetsgivaren har varit lyhörd för fackens synpunkter och önskemål när verksamheten nu ses över. Något han ser som en viktig framgångsfaktor för arbetsmiljöarbetet.

– Om vi ska nå riktigt långt måste vi ha frågeställningar som är gemensamma. Det är utifrån en gemensam bild av läget som vi kan föreslå förändringar, säger han.

Viktigt med systematiskt arbetsmiljöarbete

Jens von Axelson lyfter fram behovet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och menar att inte minst Partsrådets utbildning som rör just detta känns relevant för myndigheten.

– Översynen påverkar många roller på Vinnova och många är ovana att hantera de här frågeställningarna. Hur ska man arbeta systematiskt? Finns alla rutiner på plats? För många handlar det om att leda utan att vara chef.

Han har själv tidigare erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete inom industrin och konstaterar att det är mycket som skiljer industrin från myndighetsvärlden.

– Inom industrin frågar cheferna varje morgon vid genomgången om det har hänt någon olycka. Säkerhetsfrågorna är alltid aktuella – det finns välfungerande rutiner och alla vet vad de ska göra om det händer något. På en myndighet kanske man tar upp säkerheten en gång om året, i en enkät till medarbetarna, säger Jens von Axelson.

Han framhåller vikten av ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete även på myndigheter, där riskerna inte är lika uppenbara.

– Här är riskerna framför allt av psykosocial karaktär, vilket kan ge väldigt stora konsekvenser för individen.

Ta del av Partsrådets e-utbildningar.

Relaterat innehåll