Arbetsmiljö

Kriminalvården ser Partsrådets e-utbildningar som ett bra komplement i arbetsmiljöarbetet

Peter Ask och Therese Nordholm.

torsdag 20 augusti 2020

Kriminalvården använder Partsrådets e-utbildningar som komplement till sina egna arbetsmiljöutbildningar. Therese Nordholm, HR-expert på Kriminalvården, och Peter Ask, central huvudskyddsombudssamordnare, uppskattar inte minst blandningen av föreläsningar av framstående forskare och inspirerande exempel från andra myndigheter.

Kriminalvården har tagit fram en tre dagar lång grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till såväl chefer som skyddsombud. Nu planerar myndigheten att ta in delar från Partsrådets e-utbildningar i grundutbildningen.

Therese Nordholm har själv gått igenom alla Partsrådets fem arbetsmiljöutbildningar för att se vilka som passar bäst för Kriminalvården. Hon uppskattar inte minst Partsrådets e-utbildning om hållbart medarbetarskap och nya gränser i arbetslivet.

– Jag gillar det historiska perspektivet på arbetsmiljö som man får i den utbildningen. Det är mycket som vi tar för givet idag. Då är det nyttigt att kunna se över tid hur mycket skyddsombudens arbete har påverkat – hur de historiskt har kunnat utveckla arbetsmiljön tillsammans med arbetsgivarna, säger hon.

Tilltalande med forskare och auktoriteter

Therese Nordholm lyfter även fram utbildningarna som arbetslivsforskaren Thomas Jordan håller om konflikthantering och om robusta samarbetskulturer.

– Thomas Jordan delar så frikostigt med sig av sin kompetens. Ett särskilt plus är att de utbildningarna också finns på engelska, det öppnar upp för att fler kan ta del av denna kunskap.

Hon menar att det är tilltalande att så många forskare och auktoriteter föreläser i Partsrådets e-utbildningar och uppskattar diskussionsfrågorna, som Kriminalvården har kompletterat med egna diskussionsfrågor.

– Över lag tycker jag att Partsrådet har prickat in viktiga områden i e-utbildningarna. De är bra upplagda och borde användas mer på statliga arbetsplatser.

Togs fram i samarbete med myndigheter

E-utbildningarna bygger på fem arbetsmiljöutbildningar som Partsrådet under åren 2016–2019 genomförde vid ett flertal tillfällen i Stockholm, Göteborg och inledningsvis även i Sundsvall. Arbetsmiljöutbildningarna togs fram i nära samarbete med partsföreträdare på myndigheter och högskolor, för att de skulle vara så relevanta som möjligt för statliga verksamheter.

Peter Ask, central huvudskyddsombudssamordnare på Kriminalvården, deltog i de workshoppar som låg till grund för arbetsmiljöutbildningarna. Han har senare tagit del av såväl de fysiska arbetsmiljöutbildningarna som e-utbildningarna.

– De fysiska är mer hands-on och själv har jag nog lättare att ta till mig av dem. Men e-utbildningarna når ut mycket bättre, till många fler. Det är ett mer modernt angreppssätt, säger han.

Synliggör det systematiska arbetsmiljöarbetet

Peter Ask har själv provat e-utbildningarna med olika skyddsombudsgrupper och har också uppmuntrat skyddsombud i de olika regionerna att genomföra e-utbildningarna i mindre grupper i respektive region.

Han har framför allt genomfört e-utbildningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, men tror också att utbildningen om OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, kan vara till nytta för partsföreträdarna på Kriminalvården.

– E-utbildningarna är ett bra sätt att medvetandegöra och synliggöra arbetsmiljöarbetet. En del är oroliga för att göra till exempel riskbedömningar. E-utbildningarna visar på effekterna av att göra riskbedömningar och förmedlar att det inte är någon rocket science. Det handlar bara om att arbeta systematiskt med frågorna.

Peter Ask uppskattar inte minst exemplen från hur andra myndigheter hanterar arbetsmiljöfrågor. Som till exempel det inspirerande reportaget från Lunds universitet i e-utbildningen om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Få in SAM i verksamhetsplaneringen

– Framgångsfaktorerna handlar om att få in det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaneringen och inte ha det som ett sidospår.

Peter Ask betonar att arbetsgivare och fackliga företrädare/skyddsombud måste genomföra arbetsmiljöarbetet tillsammans.

– Det blir väldigt tungarbetat för bara en part att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi måste tillsammans få in SAM i verksamheten, säger han.

Ta del av Partsrådets e-utbildningar.

Relaterat innehåll